Йохан Себастиан БахПроизведения


"Herzlich tut mich verlagen"
"O Mensch, bewein dein Sünde groß"
"Изкуството на фугата", цикъл от 14 фуги и 4 канона, BWV 1080
"Матеус Пасион"
"Това са десетте Божи заповеди" из Органова меса
Kyrie-Christe-Kyrie из трета част на "Клавирни упражнения"
Voodoo Violin
Адажио и Фуга из Соната за соло цигулка №1 в сол минор
Английска сюита № 2 ла минор - BWV 807
Анданте в сол мажор
Арии из "Йоханес пасион"
Ария за цигулка и пиано
Ария из Сюита №3 в ре мажор, BWV 1068
Ария “Schafe können sicher weiden” из Кантата BWV 208 "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd"
Бранденбургски концерт №2
Бранденбургски концерт №3 в сол мажор BWV 1048
Бранденбургски концерт №4 в сол мажор, BWV 1049
Бранденбургски концерт №5 в ре мажор, BWV 1050
Кантата "Weichet nur, betrübte Schatten" BWV 202
Кантати
Клавирна партита №4 в ре мажор, BWV 828
Коледна оратория за солисти, хор и оркестър, BWV 248
Концерт в сол мажор, Прелюдия и фуга в сол минор
Концерт за две пиана до минор BWV 1060
Концерт за две пиана и оркестър в до мажор, BWV 1061
Концерт за две пиана и оркестър в до минор BWV 1062
Концерт за две цигулки и оркестър в ре минор BWV 1043
Концерт за обой във фа мажор, BWV 1053а
Концерт за обой д'аморе
Концерт за обой д'аморе в ла мажор, BWV 1055
Концерт за обой, цигулка и оркестър в ре минор, BWV 1060r
Концерт за пиано и оркестър №1 в ре минор, BWV 1052
Концерт за пиано и оркестър №5 във фа минор, BWV 1056
Концерт за пиано №4
Концерт за три цигулки
Концерт за цигулка и оркестър №1 в ла минор, BWV 1041
Концерт за цигулка и оркестър №2 в ми-мажор, BWV 1042
Концерт за чембало
Магнификат, за солисти, хор и оркестър, BWV 243
Менует
Меса в си минор за солисти, хор и оркестър, BWV 232
Органна меса
Партита за соло цигулка
Партита №1
Пасакалия за орган в до минор, BWV 582
Пасторал в четири части, за орган
Прелюдия и тройна фуга за орган в ми бемол мажор
Прелюдия и фуга в до мажор, за орган
Прелюдия и фуга в ми минор, за орган
Прелюдия и фуга в ре мажор, BWV 532
Прелюдия и фуга в сол мажор, BWV 541
Прелюдия и фуга във фа минор, за орган
Прелюдия и фуга за орган в си минор
Синфония BWV 174
Синфония BWV 42
Синфония из Кантата BWV 29
Соната за виола да гамба и басо континуо
Соната за обой и пиано
Соната за орган №5, до мажор, BWV 529
Соната за соло цигулка №1 в сол минор, BWV 1001
Соната за флейта в си минор, BWV 1030
Соната за цигулка и континуо
Сюита за оркестър №3 в ре мажор, BWV 1068
Сюита за оркестър №4 в ре мажор BWV1069
Сюита за соло виолончело №1 в сол мажор, BWV 1007
Сюита за соло виолончело №2 в ре минор, BWV 1008
Сюита за соло виолончело №3 в до мажор, BWV 1009
Сюита за соло виолончело №5
Сюита за соло виолончело №5 в до минор, BWV 1011
Сюита за соло виолончело №6 в ре мажор, BWV 1012
Сюита №1 за оркестър в до мажор, BWV 1066
Сюита №2 за флейта и оркестър, си минор BWV 1067
Токата и фуга в ре минор
Токата и фуга в ре минор "Дорийска", BWV 538, за орган
Токата и фуга за орган във фа мажор, BWV 540
Токата, адажио и фуга в до мажор, BWV 564 - транскрипция за оркестър - Лео Вайнер
Токата, адажио и фуга за орган в до мажор, BWV 564
Три сонати за виолончело и чембало
Три хорални прелюда
Трио соната в сол мажор
Трио соната за орган в три части, ре минор
Фантазия за орган в до минор
Фантазия и фуга
Фантазия и фуга в до минор, BWV 537
Фантазия и фуга в сол минор, за орган, BWV 542
Хорал за бас, вокален квартет и орган
Хорал за орган "Иисус Христос, нашият Спасител" (Jesus Christus, unser Heiland) BWV 688
Хорал за орган "Ние вярваме в един Бог" (Wir glauben all an einen Gott), BWV 680
Хорал за орган "От дълбока мъка викам към теб" (Aus tiefer Not schrei ich zu dir) BWV 686
Хорал за орган "Отче наш, който си на небесата" (Vater unser im Himmelreich), BWV 682
Хорал за орган "Слава на Господа във висините"
Хорал за орган "Христос, нашият спасител дойде на реката Йордан" (Christ unser Herr zum Jordan kam), BWV 684
Хорал “In dir ist Freude”
Хорал „Allein Gott in der Höh sei Ehr”, BWV 663
Хорал „Jesus bleibet meine Freude“ из Кантата "Herz und Mund und Tat und Leben", BWV 147
Хорален прелюд „Wachet аuf, ruft uns die Stimme”, BWV 645 (транскрипция от Ф. Бузони), “Събуди се, гласът ни вика”
Хорална партита "Sei gegrüßet, Jesu gütig", BWV 768
Хорална прелюдия "O, Lamm Gottes unschuldig", BWV 656
Хорална прелюдия „Nun danket alle Gott”, BWV 657
Хорална прелюдия „Schmücke Dich, o liebe Seele”, BWV 654
Хроматична фантазия и фуга, ре минор, BWV 903
Четири дуета за цигулка и виолончело
Четири канона на виола и виолончело
Четири фуги от “Изкуството на фугата”, BWV 1080
Шакона из Партита №2, за соло цигулка
Шест солови сюити
Шестгласен Ричеркар
“Nun danket alle Gott” из кантата BWV 79
„Голдберг вариации“

Какво търсиш днес?