Йохан Себастиан Бах

Музиката на ЙОХАН СЕБАСТИЯН БАХ в разцвета на Барока заема мястото на музикално хвалебно богослужение. В насоките, които Бах е давал на учениците си, е казвал „Крайната цел и първопричината на цялата музика трябва да бъде само да служи за слава на Бога и за наслада на душата. Там, където това не се спазва, няма истинска музика, а дяволски брътвеж и дрънкане”. Възгласите Soli Deo Gloria (Само на Господа слава) и Jesu juva (Исусе, помогни!) той поставя като абревиатури в партитурите си и те са същността на неговата музика, посвещението на неговия смирен и отдаден на вярата живот.

В „Органна тетрадка“, сборник малки хорални прелюдии, е вписано следното: „На всевишния само за слава, на ближния – да се поучава”. при което тези надписи били за него не словесни формули, а изповед на вярата, преминаваща през цялото му творчество. В продължение на целия си живот той останал верен на собствената си църква – лутеранската. Бил е не само дълбоко вярващ, но и богослов, който добре се е ориентирал в религиозните въпроси. Неговата библиотека включвала пълните събрани съчинения на Лутер, както и произведения, станали основа на по-късни богослови от различни деноминации. Бах е явление в немската религиозна история чрез въплътената в музиката му вяра и мислене.

В Баховите времена водещата органова школа е била немската, тогава в Германия са били построени най-добрите инструменти, създавани са най-ярките органови творби. От ХІХ век насам Франция заема водеща роля – там се създава органова школа от композитори-изпълнители. Съвременните композиции обединавят достиженията на именно тези две школи.

Произведения


"Herzlich tut mich verlagen" - хорална прелюдия за орган, BWV 727
"Изкуството на фугата", цикъл от 14 фуги и 4 канона, BWV 1080
"Йоханес пасион" за солисти, хор и оркестър, BWV 245
"Матеус Пасион" за солисти, два хора и два оркестъра, BWV 244
"Това са десетте Божи заповеди" из Органова меса
Kyrie-Christe-Kyrie из трета част на "Клавирни упражнения"
Lobet dem Herrn alle heiden
Voodoo Violin
Адажио и Фуга из Соната за соло цигулка №1 в сол минор
Английска сюита № 2 ла минор - BWV 807
Анданте в сол мажор
Арии из "Йоханес пасион"
Ария за цигулка и пиано
Ария из Сюита №3 в ре мажор, BWV 1068
Ария “Schafe können sicher weiden” из Кантата BWV 208 "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd"
Бранденбургски концерт №1 във фа мажор, BWV 1046
Бранденбургски концерт №2 във фа мажор, BWV 1047
Бранденбургски концерт №3 в сол мажор BWV 1048
Бранденбургски концерт №4 в сол мажор, BWV 1049
Бранденбургски концерт №5 в ре мажор, BWV 1050
Бранденбургски концерт №6 в си-бемол мажор, BWV 1051
Кантата "Wachet auf, ruft uns die Stimme", BWV 140
Кантата "Weichet nur, betrübte Schatten" BWV 202
Кантата BWV 131 “Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”
Кантата BWV 150 “Nach dir, Herr, verlanget mich”
Кантата „Ein Herz, das seinem Jesum lebend weiß“, BWV 134
Кантати
Клавирна партита №1 в си бемол мажор, BWV 825
Клавирна партита №4 в ре мажор, BWV 828
Коледна оратория за солисти, хор и оркестър, BWV 248
Контрапункт № 19 [B-A-C-H] от “Изкуството на фугата” (аранж. за струнен квартет)
Концерт за две пиана и оркестър в до мажор, BWV 1061
Концерт за две пиана и оркестър в до минор BWV 1062
Концерт за две пиана и оркестър в до минор, BWV 1060
Концерт за две цигулки и оркестър в ре минор BWV 1043
Концерт за обой във фа мажор, BWV 1053r
Концерт за обой д'аморе
Концерт за обой д'аморе в ла мажор, BWV 1055
Концерт за обой, цигулка и оркестър в ре минор, BWV 1060r
Концерт за пиано и оркестър №1 в ре минор, BWV 1052
Концерт за пиано и оркестър №4 в ла мажор, BWV 1055
Концерт за пиано и оркестър №5 във фа минор, BWV 1056
Концерт за три цигулки и оркестър в ре мажор, BWV 1064
Концерт за флейта, цигулка, чембало и оркестър в ла минор BWV 1044
Концерт за цигулка и оркестър №1 в ла минор, BWV 1041
Концерт за цигулка и оркестър №2 в ми-мажор, BWV 1042
Концерт за чембало
Магнификат, за солисти, хор и оркестър, BWV 243
Менует
Меса в си минор за солисти, хор и оркестър, BWV 232
Органна меса
Партита за соло цигулка
Пасакалия за орган в до минор, BWV 582
Пасторал за орган във фа мажор, BWV 590
Последна част из кантата BWV 147 “Herz und Mund und Tat und Leben”
Прелюдия и тройна фуга за орган в ми бемол мажор "St. Anne", BWV 552
Прелюдия и фуга в ми минор за орган, BWV 548
Прелюдия и фуга в ре мажор, BWV 532
Прелюдия и фуга в сол мажор, BWV 541
Прелюдия и фуга в сол минор за орган, BWV 535
Прелюдия и фуга във фа минор за орган, BWV 534
Прелюдия и фуга за орган в до мажор, BWV 547
Прелюдия и фуга за орган в си минор
Първа част из кантата BWV186A “Ärgre dich, o Seele, nicht”
Първа част из кантата BWV61 “Nun komm, der Heiden Heiland”
Първа част из кантата BWV70A “Wachet! betet! betet! wachet!”
Симфония BWV 174
Симфония BWV 42
Симфония из Кантата BWV 29
Соната за виола да гамба и басо континуо
Соната за обой и пиано
Соната за орган №5, до мажор, BWV 529
Соната за соло цигулка №1 в сол минор, BWV 1001
Соната за флейта в си минор, BWV 1030
Соната за цигулка и континуо
Сюита за оркестър №1 в до мажор, BWV 1066
Сюита за оркестър №3 в ре мажор, BWV 1068
Сюита за оркестър №4 в ре мажор BWV1069
Сюита за соло виолончело №1 в сол мажор, BWV 1007
Сюита за соло виолончело №2 в ре минор, BWV 1008
Сюита за соло виолончело №3 в до мажор, BWV 1009
Сюита за соло виолончело №4 в ми бемол мажор, BWV 1010
Сюита за соло виолончело №5
Сюита за соло виолончело №5 в до минор, BWV 1011
Сюита за соло виолончело №6 в ре мажор, BWV 1012
Сюита за флейта и оркестър №2, си минор BWV 1067
Токата и фуга в ре минор "Дорийска", BWV 538, за орган
Токата и фуга за орган в ре минор, BWV 565
Токата и фуга за орган във фа мажор, BWV 540
Токата, адажио и фуга в до мажор, BWV 564 - транскрипция за оркестър - Лео Вайнер
Токата, адажио и фуга за орган в до мажор, BWV 564
Три сонати за виолончело и чембало
Три хорални прелюда
Трио соната за орган в ре минор, BWV 527
Трио соната за орган в сол мажор, BWV 530
Фантазия за орган в до минор, BWV 562
Фантазия и фуга
Фантазия и фуга в до минор, BWV 537
Фантазия и фуга в сол минор, BWV 542, версия за струнен оркестър
Фантазия и фуга в сол минор, за орган, BWV 542
Хорал за бас, вокален квартет и орган
Хорал за орган "Иисус Христос, нашият Спасител" (Jesus Christus, unser Heiland) BWV 688
Хорал за орган "Ние вярваме в един Бог" (Wir glauben all an einen Gott), BWV 680
Хорал за орган "От дълбока мъка викам към теб" (Aus tiefer Not schrei ich zu dir) BWV 686
Хорал за орган "Отче наш, който си на небесата" (Vater unser im Himmelreich), BWV 682
Хорал за орган "Слава на Господа във висините"
Хорал за орган "Христос, нашият спасител дойде на реката Йордан" (Christ unser Herr zum Jordan kam), BWV 684
Хорал “In dir ist Freude”
Хорал „Allein Gott in der Höh sei Ehr”, BWV 663
Хорал „Jesus bleibet meine Freude“ из Кантата "Herz und Mund und Tat und Leben", BWV 147
Хорален прелюд “Пред Твоя престол заставам, Господи” BWV 668 (аранжимент за струнен квартет)
Хорален прелюд "O Mensch, bewein dein Sünde groß" за орган, BWV 622
Хорален прелюд "O, Lamm Gottes unschuldig", BWV 656
Хорален прелюд „Nun danket alle Gott” за орган, BWV 657
Хорален прелюд „Schmücke Dich, o liebe Seele” за орган, BWV 654
Хорален прелюд „Wachet аuf, ruft uns die Stimme”, BWV 645 (транскрипция от Ф. Бузони)
Хорална партита "Sei gegrüßet, Jesu gütig", BWV 768
Хроматична фантазия и фуга, ре минор, BWV 903
Четири дуета за цигулка и виолончело
Четири канона за виола и виолончело
Четири фуги от “Изкуството на фугата”, BWV 1080
Шакона из Партита №2, за соло цигулка
Шестгласен Ричеркар
“Nun danket alle Gott” из кантата BWV 79
„Голдберг вариации“
„Музикална жертва“ - полифоничен цикъл, BWV 1079

Какво търсиш днес?