Йозеф Хайдн

Най-старият майстор, създателят на модела на класическите музикални форми, традиционно наричан „баща на симфонията и на струнния квартет“ е  ЙОЗЕФ ХАЙДН. Сред тримата виенски творци неговият живот е най-дълъг, а творчеството му най-обемно – 104 симфонии, инструментални концерти, 70 струнни квартета и много други камерни опуси, 52 сонати за пиано, 24 опери, ораториите „Сътворението“ и „Годишните времена“. Богатата му биография е типична за музикант от ХVІІІ век. Самостоятелният му път започва от 6-годишна възраст като певец в църковния хор в Хайнбург, след това девет години и в църквата „Св. Стефан” във Виена, тридесетилетна служба на придворен капелмайстор в двореца на унгарските князе Естерхази. И едва след 1790 се открива свободният творчески път на почти 60-годишния композитор, един от колосите в европейската музикална история, оставил еталонни образци във всички жанрове.

През 1791 Хайдн получава покана от немския цигулар и импресарио Йохан Петер Заломон да посети Англия и да дирижира с голям оркестър свои симфонии. Композиторът предприема две пътувания до Лондон – през 1791-1792 и през 1794-1795. За циклите „Абонаментни концерти” на Заломон Хайдн създава своите последни, най-съвършени 12 симфонии, посрещани с феноменален успех от огромната аудитория, която се събирала на неговите концерти. Популярността му нараства още повече, става финансово независим, а Оксфордският университет го удостоява с титлата „доктор хонорис кауза”.

Произведения


"Ave Maria" из "Missa brevis Sancti Joannis de Deo" (Kleine Orgelmesse)
"Benedictus", за сопран, смесен хор и оркестър
"Missa solemnis"
"Sanctus", за смесен хор и оркестър
"Нелсън" меса за солисти, хор и оркестър
"Полка"
"Седемте последни думи на Исус Христос на кръста" за струнен квартет
"Сцена на Беренис" - кантата за сопран и оркестър, Hob. XXIVa:10
Детска симфония в до мажор
Дивертименто
Дивертименто в до мажор
Дивертименто в ла мажор
Дивертименто в ми бемол мажор
Дивертименто в си бемол мажор за камерен оркестър
Дивертименто в сол мажор, Hob. XVI/8
Дуо за виолончело и контрабас
Дуо за цигулка и виола в до мажор
Дуо за цигулка и виолончело
Клавирно трио №1 във фа мажор
Концерт за виолончело и оркестър №1 в до мажор
Концерт за виолончело и оркестър №2 в ре мажор
Концерт за две валдхорни и оркестър в ми-бемол мажор, Hob. VIId/6
Концерт за две цигулки, виолончело и орган във фа мажор
Концерт за обой и оркестър в до мажор
Концерт за орган
Концерт за пиано и оркестър в ре мажор
Концерт за пиано и оркестър в сол мажор, Hob XVIII:4
Концерт за тромпет и оркестър в ми бемол мажор
Концерт за цигулка и оркестър №1 в до мажор
Концерт за цигулка и оркестър №4 в сол мажор
Оратория "Годишните времена" за солисти, смесен хор и оркестър
Оратория "Сътворението на света" за солисти, смесен хор и оркестър
Серенада за струнен оркестър №3 във фа мажор, оп.5
Симфония - концертанте за обой, фагот, цигулка, виолончело и оркестър в си бемол мажор
Симфония №1
Симфония №100 "Военна" в сол мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №101 "Часовникът" в ре мажор
Симфония №101 в ре мажор „Часовникът“, II ч.
Симфония №102 в си-бемол мажор, Hob. I/102
Симфония №103 "С тремоло на тимпан" в ми бемол мажор
Симфония №104 "Лондонска" в ре мажор
Симфония №11 в ми бемол мажор
Симфония №2 в ре мажор
Симфония №22 "Философът" в ми бемол мажор
Симфония №30 "Алилуя" в до мажор
Симфония №34 в ре минор
Симфония №35 в си-бемол мажор, Hob.I:35
Симфония №4 в ре мажор
Симфония №44 в ми минор, „Траурна”
Симфония №45 "Прощална" във фа диез минор
Симфония №46
Симфония №48 "Мария Терезия" в до мажор
Симфония №49 "Страстта" във фа минор
Симфония №55 "Учителят" в ми бемол мажор
Симфония №6 в ре мажор, "Утро"
Симфония №60 "Разсеяният" в до мажор
Симфония №7 "Обед" в до мажор
Симфония №73 "Ловът" в ре мажор
Симфония №8 "Вечер" в сол мажор
Симфония №82 "Мечката" в до мажор /Из цикъла Парижки симфонии/
Симфония №83 "Кокошката" в сол минор /Из цикъла Парижки симфонии/
Симфония №85 "Царицата" в си бемол мажор /Из цикъла Парижки симфонии/
Симфония №87 в ла мажор, "Парижка"
Симфония №88 в сол мажор
Симфония №91 в ми-бемол мажор
Симфония №92 "Оксфордска" в сол мажор
Симфония №93 в ре мажор
Симфония №94 "Сюрприз" в сол мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №95 в до минор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №96 "Чудото" в ре мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №97 в до мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №99 в ми бемол мажор
Соната за две цигулки и пиано, оп. 8, №5
Соната за пиано №2 в си бемол мажор
Струнен квартет във фа минор
Струнен квартет оп. 76, № 2 "Квинтите"
Струнен квартет №1 в си минор, оп.33
Струнен квартет №24 в ла мажор, оп. 20 №6
Струнен квартет №30 в ми-бемол мажор "Шегата", оп.33, №2
Струнен квартет №32 в до мажор "Птицата", оп.33, №3
Струнен квартет №4 "Изгревът", оп. 76
Струнен квартет №4 в ре мажор, оп.20
Струнен квартет №53 в ре мажор, "Чучулигата", оп.64, №5
Струнен квартет №59 в сол минор "Ездачът", оп. 74 №3
Струнен квартет №60 в сол мажор, оп.76 №1
Струнен квартет №62 в до мажор "Императорът", оп. 76, №3
Струнен квартет №63, в си бемол мажор, оп. 76, №4, "Аврора"
Увертюра
Увертюра "Изгорялата къща"
Увертюра из операта "Армида"
Увертюра към операта „Необитаемият остров“

Какво търсиш днес?