Йозеф Хайдн

Въпреки че ЙОЗЕФ ХАЙДН е създателят на модела на непрограмната класическа симфония, редица от откритите до сега 108 негови симфонии носят най-различни наименования като „Философът”, „Траурна”, „Прощална”, „Кокошката”,  „Учителят”, „Лов”, „С тремоло на тимпани”, „Мечката”, „Часовникът” и много други. С изключение на трите ранни 6-та, 7-ма и 8-ма симфонии, наречени „Утро”, „Обед” и „Вечер” от самия автор, тези названия са добавени впоследствие, в резултат на ярките слухови и визуални асоциации, които са пробудили у слушателите. Защото градейки в своите симфонии една цялостна, обобщена картина на света и на човека от епохата на Просвещението, Хайдн предава с виталитет и неповторимост всички многообразни страни на живота – сериозни и хумористични, лирични и философски. И често въвежда изненадващи хумористични ефекти, импровизационни или звукоилюстративни моменти, провокиращи фантазията на аудиторията. А някои от тези названия са дошли и в зависимост от местата, където са били създадени симфониите – „Оксфордска”, късните 6 „Парижки” и 12-те „Лондонски”, както и от по- вода, по който са композирани.

Произведения


"Ave Maria" из "Missa brevis Sancti Joannis de Deo" (Kleine Orgelmesse)
"Benedictus", за сопран, смесен хор и оркестър
"Missa solemnis"
"Sanctus", за смесен хор и оркестър
"Нелсън" меса за солисти, хор и оркестър
"Полка"
"Седемте последни думи на Исус Христос на кръста" за струнен квартет
Детска симфония в до мажор
Дивертименто
Дивертименто в до мажор
Дивертименто в ла мажор
Дивертименто за камерен оркестър в си бемол мажор
Дуо за виолончело и контрабас
Дуо за цигулка и виола в до мажор
Дуо за цигулка и виолончело
Клавирно трио №1 във фа мажор
Концерт за виолончело и оркестър №1 в до мажор
Концерт за виолончело и оркестър №2 в ре мажор
Концерт за две цигулки, виолончело и орган във фа мажор
Концерт за обой и оркестър в до мажор
Концерт за орган
Концерт за пиано и оркестър в ре мажор
Концерт за тромпет и оркестър в ми бемол мажор
Концерт за цигулка и оркестър №1 в до мажор
Оратория "Годишните времена" за солисти, смесен хор и оркестър
Оратория "Сътворението на света" за солисти, смесен хор и оркестър
Серенада за струнен оркестър №3 във фа мажор, оп.5
Симфония - концертанте за обой, фагот, цигулка, виолончело и оркестър в си бемол мажор
Симфония №100 "Военна" в сол мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №101 "Часовникът" в ре мажор
Симфония №101 в ре мажор „Часовникът“, II ч.
Симфония №103 "С тремоло на тимпан" в ми бемол мажор
Симфония №104 "Лондонска" в ре мажор
Симфония №11 в ми бемол мажор
Симфония №2 в ре мажор
Симфония №22 "Философът" в ми бемол мажор
Симфония №30 "Алилуя" в до мажор
Симфония №34 в ре минор
Симфония №44 в ми минор, „Траурна”
Симфония №45 "Прощална" във фа диез минор
Симфония №48 "Мария Терезия" в до мажор
Симфония №49 "Страстта" във фа минор
Симфония №55 "Учителят" в ми бемол мажор
Симфония №6 в ре мажор, "Утро"
Симфония №60 "Разсеяният" в до мажор
Симфония №7 "Обед" в до мажор
Симфония №73 "Ловът" в ре мажор
Симфония №8 "Вечер" в сол мажор
Симфония №82 "Мечката" в до мажор /Из цикъла Парижки симфонии/
Симфония №83 "Кокошката" в сол минор /Из цикъла Парижки симфонии/
Симфония №85 "Царицата" в си бемол мажор /Из цикъла Парижки симфонии/
Симфония №87 в ла мажор, "Парижка"
Симфония №88 в сол мажор
Симфония №91 в ми-бемол мажор
Симфония №92 "Оксфордска" в сол мажор
Симфония №93 в ре мажор
Симфония №94 "Сюрприз" в сол мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №95 в до минор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №96 "Чудото" в ре мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №97 в до мажор /Из цикъла Лондонски симфонии/
Симфония №99 в ми бемол мажор
Соната за пиано №2 в си бемол мажор
Струнен квартет във фа минор
Струнен квартет оп. 76, № 2 "Квинтите"
Струнен квартет №1 в си минор, оп.33
Струнен квартет №20 в ре мажор, оп.20, №4
Струнен квартет №24 в ла мажор, оп. 20 №6
Струнен квартет №30 в ми-бемол мажор "Шегата", оп.33, №2
Струнен квартет №32 в до мажор "Птицата", оп.33, №3
Струнен квартет №53 в ре мажор, "Чучулигата", оп.64, №5
Струнен квартет №59 в сол минор "Ездачът", оп. 74 №3
Струнен квартет №60 в сол мажор, оп.76 №1
Струнен квартет №62 в до мажор "Императорът", оп. 76, №3
Струнен квартет №63, в си бемол мажор, оп. 76, №4, "Аврора"
Увертюра
Увертюра "Изгорялата къща"
Увертюра към операта „Необитаемият остров“

Какво търсиш днес?