Игор Стравински

ИГОР СТРАВИНСКИ, един от колосите на ХХ век, с огромно влияние върху поколения творци, неслучайно е бил наричан „композитор на стоте стила”. Подобно на гениалния си съвременник Пикасо той преминава през различни периоди, постоянно изненадва с неочакваните завои в творческата си естетика, но запазвайки своя винаги различим уникален почерк. Блеснал ярко в европейската музика в началото на ХХ век с трите си „руски” балета „Жар-птица“, „Петрушка“ и „Пролетно тайнство“, написани по поръчка на импресариото Сергей Дягилев за неговата балетна трупа и „Руските сезони” в Париж, Стравински разтваря нови хоризонти пред младата генерация френски творци с „откриването” на възможностите на музикалната архаика като база за най-смели търсения в сферата на ритмика и тембри. Но само след няколко години погледът му се обръща към наследството на големите майстори от миналото и стилизирайки старинни жанрове, похвати, теми от епохите на барока и класицизма, става родоначалник на една от централните стилови тенденции на ХХ столетие – неокласицизма. С тази естетика са свързани повече от 30 години от творчеството му в Париж и Америка и раждането на шедьоври като операта-оратория „Едип цар”, Симфония на псалмите, операта „Похожденията на безпътника” и много други. А в началото на 50-те години внезапно се обръща и към серийната техника на додекафонията – не без влиянието на Роберт Крафт, който в американския период на Стравински е негов музикален асистент и съавтор на мемоарите му „Диалози”.

Произведения


"Аполон Мусагет" - балет за струнен оркестър
"Дъмбъртън оукс" - концерт за камерен оркестър
"Ебони-концерт" за кларинет и джаз оркестър
"Едип цар" - опера-оратория за четец, солисти, мъжки хор и оркестър
"Игра на карти" - балет
"История на войника" за камерен ансамбъл
"Капричио" за пиано и оркестър
"Концертни танци" за камерен оркестър
"Монумент на Джезуалдо ди Веноза" /по повод 400г. от рожд./ за камерен ансамбъл
"Песента на славея" - симфонична поема
"Петрушка" - балет/оркестрова сюита (редакция 1947г.)
"Пиано раг мюзик" - пиеса за пиано
"Прибаутки" - цикъл за нисък глас и инструментален ансамбъл
"Пролетно тайнство" - балет
"Пулчинела" - сюита за оркестър
"Спомени от детството" - цикъл от три песни
"Циркова полка" за симфоничен оркестър
"Четири норвежки настроения" за оркестър
Дивертименто
Концерт в ре за струнен оркестър
Концерт за пиано, духови инструменти и контрабаси
Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор
Откъси из балета "Петрушка"
Симфония в три части
Симфония за духови инструменти
Симфония на псалмите за женски, детски хор и оркестър
Сюита "Жар птица" - редакция 1919 г.
Сюита из балета "Целувката на феята"
Сюита №1 за камерен оркестър
Сюита №2 за камерен оркестър
Танц на Кашчей Безсмъртни
Три пиеси
„Богородице Дево, радуйся“
„История на войника”, сюита за кларинет, цигулка и пиано
„Италианска сюита”, върху музика от балета „Пулчинела”
„Петрушка“ - балет/оркестрова сюита (оригинална версия 1911г.)

Какво търсиш днес?