Золтан Кодай

С името на ЗОЛТАН КОДАЙ, редом с Бела Барток, е свързан обликът на новата унгарска композиторска школа на ХХ век. Получил европейско музикално образование (композиция при Ханс фон Кьослер във Виенската кралска академия за музика и при Шарл Видор в Париж), той отрано се посвещава  на проучване на унгарското фолклорно музикално наследство. Заедно с Бела Барток години наред пътуват из цялата страна, събират и издават в многочислени сборници народни песни. И собственото му творчество е дълбоко инспирирано от националните традиция. В съвременния репертоар присъстват често негови произведения във всички жанрове – вокално-симфоничните Psalmus Hungaricus и Budavari Te Deum, оркестровите Вариации върху унгарска народна песен, Симфоничната сюита „Хари Янош“ (из едноименната му опера), струнни квартети, Дуо за цигулка и виолончело,  Сонатата за  соло виолончело и редица други. Особено значима за широкото съвременно музикално възпитание е създадената от него система за обучение – „Методът на Кодай“.

Какво търсиш днес?