Жул Масне

ЖУЛ МАСНЕ е един от най- бележитите представители на френската лирична опера. Автор е на 27 опери, някои от които му донасят голяма слава. Много от произведенията му са написани върху творби на световната и френската литература. Лиричната опера в четири действия Вертер е създадена по епистоларния роман на Гьоте „Страданията на младия Вертер“. Либретото на Едуар Блау, Пол Милиет и Жорж Хартман (с псевдоним Анри Гремон) е на френски език. Масне започва да композитора произведението през 1885 г. и го завършва две години по-късно. Директорът на Парижката Опера комик отказва да приеме операта с мотива, че сценарият е твърде сериозен. Затова премиерата на Вертер е в Императорския театър Хофопер във Виена на 16 февруари 1892 г. (в превод на немски от Макс Калбек). За първи път е представена на френски език в Женева, Швейцария на 27 декември 1892 г. Арията на Вертер от трето действие Pourquoi me réveiller?(Защо да ме събуждате?) е от сцената, в която Вертер разбира, че Шарлот наистина го обича. Те се прегръщат за момент, но тя бързо се сбогува с него. Той си тръгва с мисли за самоубийство.

Какво търсиш днес?