Жорж БизеПроизведения


"Арлезианката" сюита №1 за оркестър
"Арлезианката" сюита №2 за оркестър
"Кармен" сюита №1 за оркестър
"Кармен", опера в четири действия
"Кармен"- сюита №2 за оркестър
Ария из оп. "Кармен"
Ария на дон Хозе от второ действие на операта "Кармен"
Ария на Ескамилио от второ действие на операта "Кармен"
Ария на Лейла (Me voila seule) из ІІ действие на оп. "Ловци на бисери"
Ария на Микаела (Je dis, que rien ne m'épouvante) от трето действие на операта "Кармен"
Въведение към ІV-то действие на операта "Кармен"
Дует на Лейла и Зурга от второ действие на операта "Ловци на бисери"
Сегидиля на Кармен из операта "Кармен"
Симфония №1, в до мажор
Увертюра към операта "Кармен"
Фарандола из Сюита №2 "Арлезианката"
Финален хор из операта "Кармен" (Viva! viva! la course est belle!)
Хабанера от първо действие на операта "Кармен"
Хор (Les voici) из четвърто действие на операта "Кармен"

Какво търсиш днес?