Дмитрий ШостаковичПроизведения


"Екзекуцията на Степан Разин" - вокално-симфонична поема за бас, хор и оркестър оп.119 /по стихове на Е. Евтушенко/
"Катерина Измайлова", опера в четири действия
"Песен за горите" - оратория за тенор, бас, момчешки хор, смесен хор и оркестър оп.81
"Песен за мира", хорова песен
"Хамлет"- сюита от музиката към театралната пиеса на У. Шекспир оп.32а
24 прелюдии и фуги за пиано оп. 87
Валс из Джазова сюита №2
Две пиеси за струнен октет оп.11
Камерна симфония в до минор, оп. 110а
Клавирен квинтет в сол минор оп.57
Концерт за виолончело и оркестър №1 в ми бемол мажор, оп.107
Концерт за виолончело и оркестър №2 в сол мажор, оп.126
Концерт за пиано и оркестър №1 (пиано, тромпет и струнни), до минор, оп.35
Концерт за пиано и оркестър №2 във фа мажор , оп.102
Концерт за цигулка и оркестър №1 в ла минор оп.77
Празнична увертюра в ла мажор, оп.96
Прелюди из оп. 34 за кларинет и пиано
Първа част от Симфония №9 в ми бемол мажор, оп.70
Седем романса за сопран и клавирно трио оп.127 /по стихове на Ал. Блок/
Симфония №1 във фа минор, оп.10
Симфония №10 в ми минор, оп.93
Симфония №11 - втора част
Симфония №11 /1905г./ в сол минор, оп.103
Симфония №12 /1917г./ в ре минор, оп.112
Симфония №13 в си бемол минор, oп. 113 за бас, мъжки хор и оркестър /по стихове на Е. Евтушенко/
Симфония №15 в ла мажор, оп.141
Симфония №2 в си минор, оп.14
Симфония №4 в до минор, оп.43
Симфония №5 в ре минор, оп.47
Симфония №6 в си минор, оп.54
Симфония №7 "Ленинградска" в до мажор, оп.60
Симфония №8 в до минор, оп.65
Симфония №9 в ми бемол мажор, оп.70
Соната за виола и пиано оп.147
Струнен квартет №10 в ла бемол мажор, оп.118
Струнен квартет №11 във фа минор, оп. 122
Струнен квартет №14 във фа диез мажор, оп.142
Струнен квартет №15 в ми-бемол минор, оп. 144
Струнен квартет №2 в ла мажор, оп.68
Струнен квартет №3 във фа мажор, оп.73
Струнен квартет №6
Струнен квартет №7 във фа диез минор, оп. 108
Струнен квартет №8 в до минор, оп.110
Сюита от музиката към филма "Новият Вавилон"
Сюита от музиката към филма "Стършел"
Три романса по текст на Пушкин
Трио за цигулка, виолончело и пиано №2 в ми минор, оп.67
Трио за цигулка, виолончело и пиано, oп. 8, №1
Финал на Симфония №12
Финал на Симфония №5 в ре минор оп.47
Четири прелюда оп.34
Шест романса за бас и пиано оп.46 /по стихове на Ал. Пушкин/
„Валс на куклите”
„Москва-Черьомушки“, сюита от оперетата

Какво търсиш днес?