Димитър Тъпков

Проф. Димитър Тъпков (1929–2011) завършва през 1956 г. НМА „Проф. П. Владигеров” (тогава БДК) с композиция при проф. Марин Големинов. Той работи в Музикалния отдел на Българското национално радио (1956 – 1962). Заема различни ръководни обществени и творчески длъжности. Секретар на СБК (1962 – 1965 г.). Директор е на Софийската опера от 1967 до 1970 г. и ректор на Музикалната академия в периода 1979-1982. Заместник-директор на Научното обединение по изкуствознание към БАН (1972 – 1979 г.). Заместник-председател на Комитета за култура (дн. Министерство на културата) (1982- 1986). От 1997 г. е директор на фестивала „Софийски музикални седмици“. Преподава оркестрация и композиция в НМА в София и в АМТИИ, Пловдив от 1963 г. Професор от 1976 г.
Проф. Димитър Тъпков е автор на сценична музика, един реквием, творби за симфоничен и струнен оркестър, камерна музика и др. Утвърдените жанрови модели в музиката му са свободно претворени, изпълнени са със съвременно послание. Оригиналното използване на тембровото богатството на отделните инструменти и оркестровия колорит се вплита в линеарно разгърнатата драматургия на творбите. Като композитор е носител на множество национални и международни отличия, сред които Първа награда на Международната трибуна на композитора в Париж (1976 г.) за „Кантата за мира“, в Москва за цикъла от детски песни „Шест игралки-залъгалки“ (1978 г.) и др. Голяма част от творбите му са отпечатани, записани под диригентството на Васил Стефанов и издадени на грамофонни плочи и компактдиск.

Какво търсиш днес?