Георги Минчев

Една от най-ярките фигури в съвременната ни култура, с международен авторитет и признание, ГЕОРГИ МИНЧЕВ е творец с многообхватно амплоа. Поел широк кръг традиции като възпитаник на Марин Големинов в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, специализант в Московската консерватория при Родион Шчедрин и Арам Хачатурян, а по-късно, като стипендиант на ЮНЕСКО учил в САЩ, Англия и Франция и работил с Оливие Месиен в Парижката консерватория и Лучано Берио в ИРКАМ, Електроакустичния център за музика при «Бобур», той изгражда свой уникален композиционен стил. И творчеството му, представително за съвременната българска композиторска школа, респектира с оригиналността и мащаба на своите замисли, с образната и жанрова широта и свободното манипулиране с модерни композиторски техники. Той е автор на балета “Фаренхайт 451“ (по Рей Бредбъри), ораторията “Старобългарски хроники”, Концертна музика за оркестър, „Симфоничен пролог“, “Динамични пространства”, „Три поеми“ за мецосопран и симфоничен оркестър, концерти за пиано, виолончело, духови инструменти, камерни и вокални творби, музика към редица известни български филми. Негови произведения са изпълнявани във Франция, Германия, Италия, Швейцария, Русия, Полша, Чехия, Словакия, Куба, Колумбия, Австралия, Гърция, Белгия, Австрия, Сан Марино, САЩ, Холандия, Испания, Япония, Великобритания и Финландия.

Георги Минчев е носител на най-високи национални и множество международни награди. Неговият Концерт за пиано и оркестър е селекционирана творба от Международната асоциация на музикалните експерти в САЩ през 1979 и е на първо място между препоръчаните творби на Международната трибуна на композитора в Париж през 1981. През 1989 е удостоен с Европейската награда „Лоренцо Великолепни” на Международната Академия „Медичи” във Флоренция и му е присъдено званието „Почетен Сенатор на Академията”.

Какво търсиш днес?