Велислав Заимов

Известният български композитор и музикален педагог Велислав Заимов е роден на 8 май 1951 година в София. През 1977 година завършва Теоретико-композиторския и диригентски факултет в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София, където учи композиция при професор Димитър Тъпков и проф. Александър Танев. Работи като преподавател по различни музикално-теоретични дисциплини в НМУ „Л. Пипков“, НМА „Проф. П. Владигеров“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Главен секретар на СБК (1999-2005), председател на СБК от 2005 до 2011, зам.-председател от 2011 година.
Автор е на творби в почти всички жанрове: 17 симфонии, 24 концерта за различни инструменти, състави и за оркестър, 8 симфонични фантазии, Реквием за солисти, хор и оркестър, над 150 камерни творби за различни състави от всички оркестрови инструменти, произведения за хор, за орган, за струнен оркестър, за духов оркестър, за вокално-инструментални състави.

Какво търсиш днес?