Валерий Гаврилин

Руският композитор Валерий Гаврилин (1939–1999) е роден в гр. Вологда. До 16-годшната си възраст той учи кларинет, пиано и композиция в Музикалното училище в Ленинград. Завършва Ленинградската консерватория през 1954 година с композиция и музикознание при професорите О. Евлахов и Ф. А. Рубцов. Младият творец става известен със своя вокален цикъл „Руска тетрадка“, публикуван през този период. По-късно той постъпва като преподавател Консерваторията на Ленинград.
Естетиката и музикалният стил на Гаврилин са ярък пример за неоромантика. Авторът проявява предпочитания към жанра на песента, който е един от любимите жанрове на романтиците. За разкриване на трагично съдържание той използва развитата и симфонизирана песенна форма, която понякога е близка по интонационен облик до оплаквателните мелодични мотиви, традиционни за руската селска песен. В своята инструментална музика Гаврилин отделя значително място на програмната миниатюра и на жанровите пиеси, които присъстват в неговите оркестрови сюити. Много известен от творчеството му е също балетът „Анюта“, поставен в театър „Сан-Карло“ в Неапол и в Болшой театър в Москва.

Какво търсиш днес?