Валентин Силвестров

Украинският композитор и пианист Валентин Силвестров принадлежи към водещите фигури на съветския музикален авангард през 60-те години на ХХ-ти век. Роден през 1937 г. в Киев, Силвестров започва частни уроци по музика на 15-годишна възраст. Учи пиано в Киевското вечерно музикално училище от 1955 до 1958 г. и паралелно с това се обучава за строителен инженер. Посещава Киевската консерватория от 1958 до 1964 г., където негови преподаватели са Борис Лятошински по композиция и Левко Ревуцки по хармония и полифония. От 1970 година Силвестров работи като композитор на свободна практика в Киев. През 2022 година той напуска Украйна, заради руската инвазия там и се премества в Берлин.

Още в началото на кариерата си Силвестров се ориентира към музикалния експеримент и творбите му трудно намират признание в Съветския съюз. През 1974 г. той е подложен на натиск да се съобразява с официалните предписания на социалистическия реализъм, а също и да  оправдае напускането си от среща на композитори в знак на протест срещу инвазията на Съветския съюз в Чехословакия. За известен период той се оттегля от активна публична дейност и постепенно променя своя стил. Композира „Тихи песни“  (1977), цикъл, предназначен да се изпълнява без публика. След разпадането на Съветския съюз, Силвестров се насочва към духовна и религиозна тематика, създавайки музика повлияна от руската и украинската православна литургична музика.

Стилът на Силвестров може да се определи като постмодернистичен. Той използва традиционни тонални и модални техники, създавайки уникална музикална тъкан, в която намират място драматизъм и експресивна емоционалност. От началото на ХХІ-ви век  Силвестров работи с малки форми, като композира повече от шестстотин пиеси, предимно за пиано, сред които валсове, приспивни песни, пасторали, серенади и др. Автор е също на девет симфонии, три струнни квартета, Симфонична поема за пиано и оркестър „Метамузика“, „Посвещение“ за цигулка и оркестър, „Реквием за Лариса“ за хор и оркестър и други произведения. Много негови творби са записани и издадени от звукозаписната компания ЕСМ, която е публикувала 10 албума с музика от Силвестров.

Какво търсиш днес?