Астор Пиацола

АСТОР ПИАЦОЛА едва ли се нуждае от представяне за днешната аудитория. Наречен в родната си Ар- жентина „El Gran Ástor“ (Великият Астор), заради своя талант като из- пълнител на бандонеон и стотиците си композиции в създадения от него стил tango nuevo, той има световно признание и свое определено място във втората половина на музикалния ХХ век. Още през 50-те години по- лучава стипендия от Френското пра- вителство за обучение при Надя Бу- ланже в Париж, наградата на Фабиан Севицки за симфонията си „Буенос Айрес”, приза на Асоциацията на му- зикалните критици на Буенос Айрес (за „Симфониета”), по-късно и музи- калната награда „Хирш”, Първа награ- да за диск с инструментална музика от журито на италианските критици с определението „За смелост в компо- зицията и поразително творчество в създаването на аранжировки, придава- щи ново звучене на тангото”, номини- ран е и за „Грами” за произведението си „Oblivion”. Сътрудничи с Хорхе Луис Борхес и Орасио Фереро и пише музика към техни творби, приема по- ръчки за нови инструментални творби и филмова музика, превръща тангото от танц в концертна музика. И гастро- лира с огромен успех като солист на бандонеон със симфонични оркестри в САЩ, Япония, Италия, Германия, Франция, Латинска Америка.

 

Какво търсиш днес?