Арам Хачатурян

Балетите на АРАМ ХАЧАТУРЯН „Гаяне” и „Спартак”, постоянно присъстващи в репертоара на Болшой театър, десетилетия наред са в ролята на културна забележителност на руската столица. Освен композитор, диригент и педагог Хачатурян е свързан с важни професионални и обществени институции: като секретар на Съюза на съветските композитори; президент на Асоциацията за дружба и културно сътрудничество; член на Комитета за защита на мира; почетен член на Римската академия „Санта Чечилия”; член-кореспондент на немската академия по изкуствата; почетен професор на Консерваторията в Мексико. Удостояван е с Ленинска премия, петкратно с Държавна премия, със званието Герой на социалистическия труд, народен артист и пр. Днес концертната зала на Филхармонията в Ереван носи името му.

Какво търсиш днес?