Антонио Калдара

АНТОНИО КАЛДАРА, един от най-плодовитите композитори в музикалната история, е автор на около 3500 творби – 70 опери, 30 оратории, множество църковни сонати, химни, мотети, меси, кантати. Роден във Венеция в семейството на цигулар, той отрано е свързан с музиката – в църквата „Свети Марко“ пее в хора и свири на виолончело, по-късно става капелмайстор в двора на херцог Гонзага в Мантуа, пътува и работи в Болоня, Генуа, Рим, а в Барселона една от творбите му е включена в сватбените тържества на Чарлз III. Произведенията му са добре приети и репутацията му се утвърждава в цяла Европа. От 1716 до края на живота си остава във Виена като вице-капелмайстор на Императорската придворна капела, признат е за един от най-големите музиканти на своето време и за много прочути творци той се превръща в модел за църковна и инструментална музика.

текст – Анди Палиева

Произведения


Crucifixus

Какво търсиш днес?