Антонио Вивалди

Точно преди 340 години, на 4 март, се е родил един от най-прочутите творци от епохата на Барока – АНТОНИО ВИ- ВАЛДИ. Неговите над 400 инструмен- тални концерта, 40 опери, оратории и кантати, симфонии, десетки сонати за различни ансамбли са се изпълнявали из цяла Европа. Писал е творби по по- ръчки на Луи ХV и Карл VІ, канен е да работи в Мантуа, Рим, Милано, Триест, Виена. Известен от дете като отличен цигулар, когато е ръкоположен след за- вършване на обучението си за свещеник, той получава поста Maestro di violino в „Ospedale della Pietà” („Благотворително сиропиталище на милосърдието“),  една от четирите подобни институции във Венеция, финансирани от Венеци- анската република и даващи подслон и образование на сираци и деца от бедни семейства. В тези по същество консер- ватории момичетата получавали музи- кално образование и повечето от тях оставали в състава на хора и оркестъра. За техните редовни концерти два пъти в месеца Вивалди, или както го наричали „Червенокосият абат” („Il Prete Rosso“), е написал повечето си концерти, кантати и църковни опуси.

Произведения


"Годишните времена"
"Есен" (Концерт във фа мажор, оп. 8, №3, RV 293) из "Годишните времена"
"Зима" (Концерт във фа минор, оп. 8, №4, RV 297) из "Годишните времена"
"Лято" (Концерт в сол минор, оп. 8, №2, RV 315) из "Годишните времена"
"Пролет" (Концерт в ми мажор, оп. 8, №1, RV 269) из "Годишните времена"
Nisi Dominus frusta (Psalm 127) за висок глас, орган и струнен оркстър
Ария на Аминта из операта "Олимпиада"
Ария на Гризелда из операта "Гризелда"
Кантата „Gloria“ в ре мажор, RV 589
Концерт "Il Favorito"
Концерт в ла мажор "Il Rosignuolo", RV 335a
Концерт в ми-бемол мажор "Морска буря", RV 253
Концерт в ре мажор “La Pastorella”, RV 95
Концерт в ре мажор “Il Gardellino”, RV 90
Концерт в сол мажор "Alla Rustica", RV 151
Концерт за виолончело и оркестър в до мажор, RV399
Концерт за виолончело и струнни в ла минор, RV 419
Концерт за два тромпета в до мажор, RV 537
Концерт за две флейти в до мажор, RV 533
Концерт за две цигулки и оркестър в ла минор, оп. 3, №8 (L'estro armonico) RV 522
Концерт за пиколо флейта (блок флейта) в до мажор, RV 443
Концерт за три цигулки и струнен оркестър във фа мажор, RV 551
Концерт за тромпет и орган в сол минор
Концерт за фагот и струнни в си бемол мажор "Нощта" RV501
Концерт за флейта, фагот, две цигулки, чембало и бассо континуо в сол минор, RV 104
Концерт за цигулка и оркестър в сол минор
Концерт за цигулка и струнни в ла минор, RV 356
Концерт за цигулка и струнни в ре мажор, RV 212, „За празника на Св. Антоний от Падуа“
Концерт за цигулка и струнни в ре мажор, „Великият Могул“, RV 208
Концерт за цигулка и струнни, ре мажор „Рer Signora Anna Maria”, RV 229
Концерт за цигулка, орган и струнни в ре мажор F. XII, No.19
Концерти за цигулка и други инструменти
Кончерто гросо в ла минор
Кончерто гросо за две цигулки и оркестър в ре минор, оп. 3 №11 (L’estro armonico) RV 565
Кончерто гросо за четири цигулки и оркестър в си минор, оп. 3, №10 (L'estro armonico) RV 580
Магнификат, RV 610
Мотет "Domine ad adiuvandum me festina", за двоен хор и оркестър, RV 593
Мотет „Nulla in mundo pax sincera“, RV 630
Соната в сол минор
Соната за виолончело и чембало №6
Соната №3
Соната №5 за фагот, виолончело и чембало
Трио за цигулка, флейта, фагот и бас
„Il cimento dell’armonia e dell’inventione”, Op.8

Какво търсиш днес?