Антонин ДворжакПроизведения


"Stabat Mater" за солисти, хор и оркестър оп.58
"Кипариси" за струнен квартет
Ария на Русалка (Mesicku) от първо действие на операта "Русалка" оп.114
Клавирен квинтет №2 в ла мажор, оп.81
Концерт за виолончело и оркестър в си минор, оп.104
Концерт за цигулка и оркестър в ла минор, оп.53
Концертна увертюра "Карнавал" оп.92
Концертна увертюра "Сред природата" оп.91
Меса за солисти, хор и оркестър в ре мажор, оп.86
Реквием за солисти, хор и оркестър в си бемол минор, оп.89
Романс за цигулка и оркестър №2 във фа минор оп.11
Серенада за духови инструменти, виолончело и контрабас в ре минор оп. 44
Серенада за струнен оркестър в ми мажор, оп.22
Симфония №2 в си бемол мажор, оп.4
Симфония №4 в сол мажор оп.88
Симфония №5 във фа мажор оп.76
Симфония №6 в ре мажор, оп.60
Симфония №7 в ре минор, оп.70
Симфония №8 в сол мажор, оп.88
Симфония №9 в ми минор "Из новия свят", оп.95
Скерцо капричиозо за оркестър оп.66
Славянски танц №1 оп.46 в до мажор
Славянски танц №10 в ми минор, оп.72, №2
Славянски танц №11 във фа мажор, оп.72, №3
Славянски танц №12 в ре-бемол мажор, оп.72, №4
Славянски танц №8 оп.46 в сол минор
Славянски танц №9 в си мажор, оп.72, №1
Струнен квартет № 12, оп. 96 “Американски”
Струнен квинтет №2, оп.77 в сол мажор
Терцет за две цигулки и виола в до мажор, оп.74
Хумореска, оп. 101
„Природа, Живот и Любов"

Какво търсиш днес?