Александър Текелиев

Изтъкнатият български композитор, проф. Александър Текелиев е от онези творци, за които  музиката е не само съзнателен избор, но и призвание свише. Пътят му към нея е предначертан още от ранните детски години, когато чрез любимата си  играчка – едно малко акордеонче – той открива прекрасния й свят. През 1956 постъпва в музикалното училище в Пловдив, а след това продължава висшето си образование в класа по композиция на класика на българската музика – Веселин Стоянов, изиграл важна роля за изграждането на индивидуалния му творчески стил. През 1980 Александър Текелиев заминава за Будапеща, където специализира при композитора Атила Бозаи, а две години по-късно, в Париж усъвършенства уменията си и при Мишел Филипо. От 1977 е преподавател в НМА „проф. Панчо Владигеров“, а от 1991 – професор по композиция и симфонична оркестрация. Мъдро и умело, с изключителен професионализъм и тънък усет за подход към всеки ученик, през десетилетията Александър Текелиев неизменно напътства студентите си по трудните пътища на музикалното изкуство. А композиторското му дарование е всеобхватно и се проявява ярко в различните области и жанрове – той е автор на симфонии, опери, балети, оратории, камерна музика, песни, обработки за народен хор, музика към филми. Сред произведенията му  се открояват балетът „Сянката“ (за който е отличен с Наградата на София), операта „Готвачът на херцога“, Симфония-Реквием, трите камерни симфонии, Поемата за сопран и оркестър „Сърце на птица“, вокалните цикли и множеството детски песни. Стилът на Александър Текелиев е специфичен и открояващ се, произведенията му покоряват  с неподражаемата си мелодика и майсторска оркестрация. Подходът му към различните тембри и тяхното съчетаване е забележителен и това се проявява както в инструменталните му творби, така и в произведенията, създадени за човешки глас. Особено място в творчеството му заема хоровата музика, в която Александър Текелиев е създал запомнящи се образци. Неслучайно те са влезли трайно в репертоара на най-изтъкнатите ни хорови състави и са предпочитана част от концертните им програми. Тънък познавач на особеностите на човешкия глас, Текелиев има невероятен талант да съчетава по специфичен и нетрадиционен начин отделните партии в хора и това придава ярка индивидуалност и разпознаваемост на всяка една от песните му. Музиката му е силно експресивна, наситена с богата емоционалност и изобретателност, която разкрива дълбочината на мисълта му, заложена в нейната художествена образност.

Над 110 от творбите  на проф. Александър Текелиев са публикувани у нас и в чужбина, 50 са записани на плочи. Произведенията му са изпълнявани във Франция, Италия, Гърция, Япония, Унгария, Португалия, Русия, Украйна, Швеция, Полша, Германия, Австрия, Мексико, Норвегия и др. За своите заслуги той е удостоен с редица национални награди и отличия, сред които се открояват Наградата на София и  призът „Златен век“, връчен му за принос в областта на изкуството.

Произведения


"Бог се роди", за сопран и оркестър по стих. на Евгения Генова
"Всяка нощ" - за смесен хор
"Диптих"
"Европа експрес" за детски хор
"Конникът" за бас и оркестър по стих. на Енре Ади
"Ленин"
"Монолог" за бас и оркестър по текст на Х. Харалампиев
"Ода за СССР" по текст на О. Орлинов
"Оратория-реквием 1923"
"Случайна любов", за сопран и оркестър по текст на Ивайло Балабанов
"Сърце на птица" - вокална поема за сопран и симфоничен оркестър
"Феникс" - симфонична импресия
"Ютутунска юкахаха" за бас и оркестър по стих. на Змай Йованович
Адажио и скерцо за струнен оркестър
Камерна симфония №1 за струнен оркестър
Камерна симфония №2
Първа сюита из балета "Сянката"
Симфонична поема "Тревожни пътища" за рецитатор и оркестър
Симфонична сюита "Happy Birthday"
Симфония-Реквием №4 за женски народен хор и симфоничен оркестър
“Корени” за народен хор и симфоничен оркестър
“Молитва”

Какво търсиш днес?