Александър Танев

Композиторът АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ е личност, чието творческо и обществено-културно присъствие като композитор, хоров диригент, педагог и обществен деец активно е свързано с изграждането на музикалната култура и с организацията на музикалния живот в България до средата на 90-те години на ХХ век. Роден е в Будапеща на 23.Х.1928. Завършва право в Софийския университет, композиция при големия български композитор проф. Веселин Стоянов и дирижиране при проф. Георги Димитров в Музикалната академия в София (1957). Като професор по композиция в Музикалната академия в София възпитава генерации талантливи музиканти. Пряко участва в изграждането и развитието на хоровата самодейност в България, член е на ръководството на Българския хоров съюз и на Управителния съвет на Съюза на българските композитори, той е сред инициаторите и организаторите на ежегодния преглед “Нова българска музика”. Автор е на обемно творчество: балетите „Празник в Царевец“ и „Велики Преслав“, музикалната драма „Грамада“, 3 оратории и 5 кантати главно върху исторически теми; Концерт за пиано и оркестър № 1 „Дивертименто-концертанте“, Втори концерт за пиано и оркестър, „Строителна музика“ за ударни и духови инструменти и други оркестрови пиеси; камерни произведения, десетки хорови песни за смесен, мъжки, женски и детски хор и др. В музиката си композиторът формира своя изразност и независимо от жанра, произведенията му се отличават с разгърната многоцветна образност. Освен инструменталните творби, много изпълнявани са хоровите му песни, присъстващи в представителния репертоар на десетки хорове със забележителни успехи на родната и чуждестранната сцена.

Какво търсиш днес?