Александър Райчев

На 11 април се навършиха 100 години от рождението на АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ, един от най-изявените представители на своето поколение, оставил с многостранната си творческа активност ярка следа в историята на българската музикална култура от втората половина на ХХ век. Той започва заниманията си с музика от ранна възраст, с подкрепата на своите по-големи братя, известните диригенти Ромео и Виктор Райчеви. Взима уроци по композиция при проф. Асен Карастоянов и проф. Парашкев Хаджиев, а през 1947 завършва Държавната музикална академия с пиано и композиция при проф. Панчо Владигеров. След това специализира в Музикалната академия „Ференц Лист” в Будапеща – композиция при Янош Вишки и Золтан Кодай и дирижиране при Янош Ференчик. Дългогодишен професор по хармония и по композиция в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и неин Ректор между 1972 и 1979, Александър Райчев изгражда своя школа, в която израстват няколко поколения млади композитори. Той е и активна обществена фигура – народен представител в четири народни събрания, Председател на Съюза на българските композитори (от 1980 до 1990), член на Съюза на българските филмови дейци. През 1990 е избран за почетен член-академик на Кралската академия за наука и изящни изкуства в Брюксел (Белгия) и почетен член на Международната асоциация за съвременна музика в Баден-Баден (Германия).

Творчеството му обхваща стотици опуси във всички жанрове – шест симфонии, концерт за оркестър, клавирен концерт, сюити, увертюри и различни други симфонични творби, произведения за камерен, струнен и духов оркестри, опери „Мост“, „Тревога“, „Хан Аспарух“ и радиоопера „Вашето присъствие“, балети „Хайдушка песен“ и „Изворът на Белоногата“, оперета „Славеят на Орхидея“, мюзикъл „Пази се от ягуар“, пет детски оперети и музикални приказки, оратории, кантати, камерни и клавирни опуси, над 600 хорови, масови и детски песни, музика към театрални постановки, документални и игрални филми и др. Произведения, очертали една от характерните насоки в българската музика след 50-те години.

Произведения


"България - бяла, зелена, червена" - оратория-кантата по текст на Д. Методиев
"Вашето присъствие", радиоопера по либрето на Вл. Башев
"Дружба" - оратория за бас, смесен хор и оркестър по текст на П. Матев
"Романтичен концерт" за цигулка и оркестър
Академична увертюра
Балканска рапсодия за симфоничен оркестър
Концерт за оркестър
Концерт за пиано и оркестър
Монолог на Аспарух от операта "Хан Аспарух"
Септемврийски реквием /балада/
Симфоничен възпев “Ленински поколения”
Симфонична сюита (1945 г.)
Симфонични моменти “Лайпциг 33”
Симфония №1 - Симфония-кантата “Той не умира” за смесен хор и оркестър
Симфония №2 "Новият Прометей"
Симфония №3 "Устреми"
Симфония №4 за струнен оркестър
Симфония №6 “Литургична”
Скерцо из Симфония №2 "Новият Прометей"
Скици “Мисли за Майстора” за струнен оркестър
Соната-поема за цигулка и оркестър
Сюита от балета "Хайдушка песен"
Триптих за кларинет, пиано, ударни и щрайх (1989)
Увертюра "Светъл ден"
Увертюра "Сияйна зора"
Увертюра “Възхвала”
Фестивална увертюра
Юбилейна увертюра
“Ларго и скерцо” за струнен оркестър
“Октомври 50” - оратория за двама солисти, смесен хор и оркестър /по текст на М. Любомирова/ ­
“Оратория-митинг” - за четец, детски хор и инструментален състав /т. П. Славянски/
“Православна традиционна литургия” (Златоустова) за смесен хор

Какво търсиш днес?