Александър Райчев

Произведения


"Романтичен концерт" за цигулка и оркестър
Академична увертюра
Балканска рапсодия за симфоничен оркестър
Концерт за оркестър
Концерт за пиано и оркестър
Монолог на Аспарух от операта "Хан Аспарух"
Септемврийски реквием /балада/
Симфоничен възпев “Ленински поколения”
Симфонична сюита (1945 г.)
Симфонични моменти “Лайпциг 33”
Симфония №1 - Симфония-кантата “Той не умира” за смесен хор и оркестър
Симфония №2 "Новият Прометей"
Симфония №3 "Устреми"
Симфония №4 за струнен оркестър
Симфония №6 “Литургична”
Скерцо из Симфония №2 "Новият Прометей"
Скици “Мисли за Майстора” за струнен оркестър
Соната-поема за цигулка и оркестър
Сюита от балета "Хайдушка песен"
Увертюра “Възхвала”
Фестивална увертюра
“Ларго и скерцо” за струнен оркестър
“Октомври 50” - оратория за двама солисти, смесен хор и оркестър /по текст на М. Любомирова/ ­
“Оратория-митинг” - за четец, детски хор и инструментален състав /т. П. Славянски/
“Православна традиционна литургия” (Златоустова) за смесен хор

Какво търсиш днес?