СТАНИСЛАВ УШЕВ завършва опер- но и симфонично дирижиране в кон- серваторията „Н. Римски-Корсаков“ в Санкт Петербург при професор Марис Янсонс (1985). От 1985 до 1993 е дири- гент в Държавна филхармония – Пле- вен, през 1993 – и неин директор. От 1996 до момента е директор на Дър- жавната филхармония – Шумен, като междувременно десет години е главен диригент и на Оперно-филхармонич- ното дружество във Варна. Отличаван е с награди от Съюза на българските композитори в категорията за изпъл- нителско майсторство – диригенти. Носител е на наградата „Златна муза 2003“ на Руския културен център за записа на Симфония №3 от Сергей Рахманинов и за високи постижения в популяризирането на руската музика в България. Бил е гост-диригент в Русия, Италия, Испания, Франция, Турция, Румъния, Гърция, Япония, Южна Ко- рея, Полша. Реализирал е многоброй- ни записи със Симфоничния оркестър на Българското национално радио.

Галерия

Минали събитияКакво търсиш днес?