КАЛИНА ВАСИЛЕВА е родена в гр. Шумен в семейство на музиканти. През 2008 завършва Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София в класа по флейта на проф. Лидия Ошавкова. Продължава образованието си в НМА „Проф. Панчо Владигеров” паралелно в Инструменталния и Теоретико-композиторския и диригентски факултет. Дипломира се с две специалности: оперно-симфонично дирижиране (в класа на проф. Пламен Джуров и доц. Георги Патриков) и флейта (в класа на проф. Л. Ошавкова).

През 2018  защитава успешно докторска дисертация в НМА „Панчо Владигеров”, придобивайки научната степен Доктор по музикознание и музикално изкуство. Има публикации в издания на Съюза на българските композитори, НМА, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и др. В края на 2019 излиза от печат книгата ѝ „Оркестровото дело в Шумен от първия български оркестър до днес”.

През 2022 се дипломира успешно като магистър и в специалност „Артмениджмънт” в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив.

От септември 2013 досега работи като диригент в Симфониета Шумен, като в периода 2015-2016 дирижира и Филхармония „Проф. Димитър Ненов” в Разград. Гост-диригент е на оркестрови състави в София, Видин, Хасково, Разград, Добрич и Сливен. Работила е с едни от най-успешните български музиканти и има натрупан богат симфоничен репертоар, включително осъществяването на редица премиерни изпълнения на произведения в България (както и в Шумен). През 2019 е активен участник в майсторския клас на диригента Урош Лайовиц в Пловдив.

В периода 2020-2022 е хоноруван асистент по „История на българската музика” в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Носител е на Наградата на Община Шумен за изкуство и култура в раздел „Музика” за 2020.

През декември 2022, след успешно издържан конкурс в Министерството на културата, заема длъжността Директор на Симфониета Шумен.

текст – Янина Богданова

 

Галерия

Какво търсиш днес?