Калина Василева е родена в гр. Шумен в семейство на музиканти. През 2008 г. завършва Национално музикално училище „Любомир Пипков”, гр. София в класа по флейта на проф. Лидия Ошавкова. Продължава образованието си в Националната музикална академията „Проф. Панчо Владигеров” паралелно в Инструменталния и Теоретико-композиторския и диригентски факултет и се дипломира с две специалности: оперно-симфонично дирижиране (в класа на проф. Пламен Джуров и доц. Георги Патриков) и флейта (в класа на проф. Л. Ошавкова). От септември 2013 г. до сега работи като диригент на Симфониета Шумен, като в периода 2015-2016 г. дирижира и Филхармония „Проф. Димитър Ненов” Разград. Гост-диригент във Видин, Хасково, Разград и Сливен. За краткия си стаж в професията е работила с едни от най-успешните български музиканти и има натрупан богат симфоничен репертоар, включително редица премиерни за Шумен и България произведения. През 2018 г. защитава успешно докторска дисертация в НМА „Панчо Владигеров”, придобивайки научната степен Доктор по музикознание и музикално изкуство. Има публикации в издания на Съюза на българските композитори, НМА „Проф. Панчо Владигеров”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и др. В края на 2019 г. излиза от печат книгата й „Оркестровото дело в Шумен от първия български оркестър до днес”. От 2020 г. е хоноруван асистент доктор по „История на българската музика” в Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. През 2019 г. е активен участник в майсторския клас на големия диригент Урош Лайовиц в Пловдив.  Носител на Наградата на Община Шумен за Изкуство и култура в раздел „Музика“ за 2020 г.

Галерия

Минали събитияКакво търсиш днес?