ЙОСИФ РАДИОНОВ продължава традициите на именитите си учители професорите Владимир Аврамов и Леон Суружон. Лауреат е на първи награди от Националния конкурс „Светослав Обретенов” (1972) и от Първия международен конкурс-фестивал за камерна музика в Осака, Япония. Гостува като солист и камерен изпълнител в европейските страни, в Турция, Колумбия, Куба, Съединените щати, Далечния Изток, Южна Африка. Като член на цигулково дуо с цигуларя Ангел Станков свири на сцените на Гевандхаус – Лайпциг, Сънтори хол – Токио, Уигмор хол – Лондон, Московската консерватория, Чикагския университет и пр.

В годините 1982–1993 е концерт- майстор на Софийскатa филхар- мония. Освен изпълнител на кла- сическите шедьоври, Радионов поощрява написването и на редица нови композиции от наши и чужди автори, на които става първи изпъл- нител и пропагандатор. Реализира десетки записи за националните телевизионни и радио програми, Би-Би-Си – Лондон, Йомиури телевижън – Япония, Радио Москва, за много плочи, касети и компакт- дискове.

Йосиф Радионов концертира и с пианистката Зорница Радионова, с която посещават трикратно Съеди- нените щати, Ирландия, Германия, Испания, Турция, Русия и други. Записали са три компактдиска със славянски, западно-европейски и български шедьоври. В един от от- зивите на испанското издание ABC (ftадрид 1991) Радионов е наре- чен „майстор на топлия чист звук, естествената и деликатна интер- претация, стилно интерпретиращ ftоцартовия Трети концерт”. В американския The Lamoni Chronicle от 2 март 2006 за цигуларя се казва, че „грабна сърцата на слушателите си” в една „вечер на силни емоции и малко сълзи”.

Повече от 30 години Радионов води клас по цигулка в ftузикалната академия. Негови ученици получават успешна професионална реализа- ция, награди от международни конкурси, участия в български и чужди състави. Сред тях са Йоанна Каме- нарска, Валя Дервенска и Мартин Пантелеев.

 

 

Галерия

Минали събития


18.12.1988 Матине
10.03.1985 Концерт
10.03.1985 Матине
12.01.1983 Концерт
25.11.1982 Концерт

Какво търсиш днес?