Емил Даков /бас/ завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ през 1995г., като за държавен изпит изпълнява ролята на Спарафучиле от операта “Риголето” на Дж. Верди в Бургаската опера. Същата роля изпълнява в Плевен и Стара Загора. По време на следването си започва работа в Националния филхармоничен хор. От 1997г. до 2004г. излиза на свободна практика, след което се връща в НФХ.  Изпълнява солови партии в кантатно-ораториални произведения, ортодоксално църковни песнопения и в жанра мюзикъл. Солира в камерния ансамбъл „Йоан Кукузел Ангелогласният“ и „Софийски ортодоксален хор“ в страната и чужбина.

Галерия

Какво търсиш днес?