ДИНО ИМЕРИ (1990) е един от най- добрите пианисти и композитори, по- явили се на европейската сцена през последните години. Свирил е на много- бройни фестивали, работил е с изклю- чителни музиканти, както и с редица именити оркестри. Също така е автор на оригинална филмова музика, класи- чески творби и аранжименти.

Роден в Скопие, Македония, в семей- ството на музиканти, Имери първо- начално изучава различни музикални жанрове със своя баща, композитора Дамир Имери, а впоследствие спе- циализира класическа музика. Учи при именитите руски преподаватели Людмила и Борис Романови, както и с пианиста Симон Тръпчески. На 22 годишна възраст става магистър по музикално изкуство, завършвайки с

почести и пълно отличие.

 

Дино Имери започва кариерата си с из- ключителен дебют през 2008 в Скопие, последван от множество изпълнения, получили големи похвали от крити- ците на фестивалите „Охридско лято“, „Стружки поетични вечери“, прояви в залите „Вътрослав Лисински“ в Хър- ватия,  двореца  „Естерхази“,  център „Лист“, консерваторията „Йозеф Хайдн“ в Австрия, фестивала „Piano Plage” във Франция, както и съвместна работа с Македонския филхармоничен оркестър, Страсбургския филхармоничен оркестър, Оркестъра на Софийската филхармония, Симфоничния и камер- ния оркестър и Биг-бенда на Факултета по музика към Белградския универси- тет, Оркестъра на Македонския театър за опера и балет. Десет години след дебютния си рецитал, Имери открива сезона с Македонския филхармоничен оркестър в новата му концертна зала със сензационно изпълнение, удостое- но с възторжени отзиви от критиката и публиката. Впоследствие става пър- вият македонски изпълнител, успял да разпродаде местата за новата рецитал- на зала с изключителна самостоятелна програма.

През 2010 Имери сключва ексклузивен договор с Европейската клавирна про- грама, която създава дългосрочно съ- трудничество с множество европейски популяризатори и известни фестивали. Той е носител на редица награди като

„Томислав Зографски“, награда „Вир- туози“ в категорията „Млад музикален

изпълнител“, както и на номина- ция за „Международно отличие“. Кла- сира се в челната десятка на европейс- ките пианисти според класацията на Европейския клавирен конкурс, прове- ден в Нормандия, Франция. Получава и наградата „Света Майка Тереза“ за своите хуманитарни начинания, както и много други награди от национални и международни конкурси.

Дино Имери е работил съвместно с множество изключителни музиканти, между които диригентите Найден Тодо- ров, Жозеп Висент, Саша Николовски- Гюмар, Дияна Имери Илкоска, Борян Цанев, Бисера Чадловска, Томас Херцог, Клеменс Шулд, Сашо Татарчевски, Фи- лип Хескет, цигуларите Боян Илкоски, Александър Иванов, Климент Тодорос- ки, виолончелистите Кирил Йосифов, Корин Морис, певците Ана и Игор Дурловски, Биляна Йосифова, Либуша Санторисова, Алексей Шаповалов, Благо Накоски, Луиджи Скифано.

Композирал е оригиналната музика към игралния филм „Жертвата“, продуци- ран от Small Moves Production и режи- сиран от Мария Джиджева, както и ори- гинална музика, създадена съвместно с неговия брат, композитора и китариста Ади Имери, за получилото високи оцен- ки от критиката и публиката предаване

„In Treatment”, създадено от Кино Око и режисирано от Вардан Тозия.

Създал е дълготрайно сътрудничество с множество съвременни композитори, които са му посвещавали свои творби.

Сред тях са Дамир Имери, Александър Джамбазов, Живоин Глишик, Благой Цанев, Джон К. Кароло, Колет Мурей, Андерсен Виана.

Дискографията му съдържа три издадени компактдиска. Също така е пра- вил записи и е работил с известни компании като TV ORF – Austria, France 3 Channel, HRT1 & HRT3, MRTV, компа- нията за филмови и музикални записи F.A.M.E.‘s и др.

 

Какво търсиш днес?