Георги Иванов

Георги Георгиев е роден в Стара Загора през 1992. Започва обучението си по обой през 2002 в НМУ „Христина Морфова“ при преп. Иванка Джелепова, което завършва 2010. Същата година продължава обучението си в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ при проф. д-р Спиро Петков. На конкурса „Светослав Обретенов“ в Провадия /2012/ е отличен с втора награда. По време на
обучението си в Музикалната академия работи в Софийския духов оркестър и Плевенската филхармония. От
март 2016 започва работа в Гвардейския представителен духов оркестър.
След завършване на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър, в момента е специализант при проф. д-р Спиро Петков.
През февруари 2018 прави премиерно изпълнение за България на Концерт за обой и оркестър №1 от Лудвиг Аугуст Лебрун.

Галерия

Какво търсиш днес?