Администрация 2019-04-17T12:31:05+00:00

Длъжност и телефон за връзка

 

Експерт Концертна дейност
Надя Димитрова (тел. 988 31 97)

Експерт Човешки ресурси
Иван Аврамов (тел. 987 19 16)

Мениджър Концертна дейност
(тел. 988 31 95)

Координатор „Филхармонично общество“ 
Владимир Джамбазов (тел. 988 31 95)

Координатор
Маргарита Златарова (тел. 988 31 95)

Експерт Продажби 
Лилия Тенева (тел. 0876 92 81 82)

Инспектор на оркестъра
Николай Вязигин (тел. 988 31 95)

Инспектор на хора
Петър Петров (тел. 988 31 97)

Връзки с медиите
Кремена Николова (тел. 988 31 95)

Нототекар
Верослав Марков (тел. 987 23 25)

Счетоводител – касиер
Румяна Николова (тел. 988 31 96)

Счетоводител
Юлия Дончева (тел. 988 31 96)

Билетна каса – тел. 987 76 56

Пропуски – тел. 987 40 73