Управление 2017-07-27T10:10:47+00:00

Председател – акад. Венко Александров

Акад. ВЕНКО АЛЕКСАНДРОВ, д.м.н. е председател на Филхармоничното общество при Софийска филхармония от началото на 2012 г. Той е известен учен с разностранни интереси и междунаpодна известност. Автор е на над 250 научни труда на български, френски, немски, английски и персийски език, публикувани в наши и чужди авторитетни списания. Написал е 12 монографии има и множество съавторски участия в сборници , учебници и ръководства.

Академик Александров е признат авторитет и водещ анестезиолог и реаниматор от нашата общественост. Негови ученици са над 150 лекари анестезиолози, реаниматори и интензивни терапевти, българи и чужденци от Гърция, Македония, Сирия, Алжир, Иран и Кувейт и САЩ. Също негови ученици в момента са и водещи анестезиолози и реаниматори в най-големите и авторитетни болници в страната като: “Св. Екатерина”, Военно Медицинска Академия, Факултетска Болница „Лозенец”, Националния Ценър по Сърдечно-Съдови заболявания и др. Академик Александров е научен ръководител на 17 успешно защитени дисертации и научен рецензент на повече от 20.

От 2001 г. акад. Венко Александров е Депутат в 39 -то Народно събрание, като по това време е Председател на Комисията по Външна политка, Отбрана и Сигурност; Председател е на Парламентарната Асамблея по Франкофония, Член на Комисията по Култура, Председател на групата за приятелство с Беларус, Зам. Председател на групата за приятелство с Франция, Член на групата за приятелство с Италия, Член на Надзорния Съвет на Софийската Опера, Член на Надзорния Съвет на Хоспис „Милосърдие”, Активен пропагандатор на Италианската оперна музика и живопис – изнесъл е цикъл лекции в София и страната, организирал цикъл концерти в къщата-музей „Борис Христов” и цикъл „ Западно Европейска Музика” в зала Александър на хотел „Радисън”.

През 2009 г. получава Почетен диплом на Френската Академия и диплом и златен медал за Международен Експерт в областта на Науката и Културата.

За цялостната си дейност акад. Александров е награден със златен медал и диплом за ЕКСПЕРТ в областта на науката и изкуствата и за пропагандирането им у нас и в чужбина.

Като председател на Филхармоничното общество при Софийска филхармония, си е поставил амбициозната задача да възобнови и модернизира лекториите за членове на Обществото, на които да поставя интересни и провокативни теми, с които да привлича и почитатели на елитното класическо музикално изкуство и сред младото поколение на България

Секретар – доц. Лъчезар Каранлъков

Доц. ЛЪЧЕЗАР КАРАНЛЪКОВ е роден през 1943 година, а на осемгодишна възраст започва да учи пиано при Величка Савова. В периода 1960-1963 г. учи последователно българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и пиано в Националната Музикална Академия. След спечелен конкурс заминава за Санкт-Петербург, където през 1968 година завършва с пълно отличие Теоретичния факултет на Държавната консерватория „Римски-Корсаков“. От 1972 до 2006 г. е научен сътрудник в Института за музикознание при БАН, а от 2001 г. – доцент по История на музиката в НМА.

От 1973 до 1991 г. Лъчезар Каранлъков е член на редколегията на печатното издание „Музикални хоризонти”, орган на СБМТД, където изпълнява различни ръководни функции до 1990 г. През осемдесетте години работи активно с Музикални дни „Димитър Ненов” в Разград. В периода 1991-2002 участва в ръководството на първото по рода си Дружество за нова музика в България и на Международния фестивал на съвременна музика „Musica Nova – Sofia”.

Лъчезар Каранлъков е носител на бронзов медал от конкурса по пиано на Републиканския младежки фестивал (1959); лауреат в общонационален конкурс за най-добра студентска научна работа (СССР/Русия, 1968); почетна грамота от Ленинградската държавна консерватория за висока академична успеваемост (1970); орден „Кирил и Методий – ІІ ст.” (1980); Първа награда на СБК (1985); орден „Кирил и Методий – І ст.” (1986); заслужил деятел на изкуствата и културата(1987); Златна лира на СБМТД (2004) и др.

Автор е на повече от 50 научни статии, над 400 публицистични, рецензентски и други материали в българския и чуждия специализиран и всекидневен печат, както и на книгите „Musica Nova” и „Димитър Ненов“. Участва в организацията на десетки събития, посветени на изкуствата, създава телевизионните филми „Димитър Ненов”, „Едип цар” на Игор Стравински”, „Цар Давид” на Онегер” и „Димитър Манолов”. Автор е на цикъл от телевизионни филми „Музикалната култура на България от Освобождение до края на ХХ век” и е редактор-консултант на поредицата компакт-дискове „Шедьоври на класиката”.