Рецензии 2017-07-27T11:55:30+00:00

 

“Успехите на Софийската филхармония са успехи на първокласен симфоничен ансамбъл, с който биха се гордeли много страни.”
Херман Абендрот

 

„Софийската филхармония е оркестър, който бележи успехи във всички най-важни аспекти на интерпретаторското изкуство: дисциплина, интерпретаторски възможности и виртуозност – тя поддържа перманентно ритмичен, спокоен и плавен звук.“
The Independent and Gazette
Richmond, USA

 

„Oркестърът имаше възможност да блесне с “Шехеразада” от Римски-Корсаков, където изпълнението на дървените и отсечения звук на медните доведе публиката до екстаз и до викове за бис.”
The Western Dayly Press
Bristol, UK