Вокален ансамбъл „Славяни“

Вокален ансамбъл „Славяни“ 2017-07-27T12:10:17+00:00

Вокален ансамбъл „Славяни“

Визия:
С концертния си живот, Вокален ансамбъл „Славяни“ цели да приобщава и обединява своите колеги, публика и почитатели към идеята за опазване, развиване и обогатяване на традициите в българската музика.

Мисия:
Чрез музиката си Вокален ансамбъл „Славяни“ желае да провокира положителни емоции в живота на изпълнители и слушатели.

Цели:
Да бъде верен на традициите на българското изкуство, Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ и Софийска филхармония, като работи за тяхното съхранение и популяризиране.
Да допринася за разширяването на репертоарния план и защитава достойно името и челните позиции на Националния институт „Софийска филхармония“.
Да подържа високо професионално ниво,
Да привлича нови почитатели на хоровото изкуство и класическата музика.
Да провокира и насърчава развитието на вокалната музика в страната ни.
Да образова, да насърчава и подпомага развитието на своите членове и публиката си.
Да поддържа и развива общественото признание и статус на хоровете в България.
Да сътрудничи и оказва помощ на сходни формации в столицата и страната.