Други документи 2017-10-18T19:12:29+00:00

Договор за печат на информационни и рекламни материали

 Сеп 09, 2015

Договор и приложения към договора по обществена поръчка за печат на информационни и рекламни материали:

Договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


 

Протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане и оценка на представените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на рекламни материали за концерти от програмта на Софийска филхармония“

  • Сеп 07, 2015


 

Съобщение

  • Авг 28, 2015

До всички заинтересовани лица!

Уважаеми дами и господа,
Предвид неработния ден на обявената дата за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Изработка и доставка на рекламни материали за концерти от програмата на Софийска филхармония“, моля за краен срок за получаване на оферти да се счита 31.08.2015 г.

Виктор Стоянов
И.д. Директор


 

Отговор относно постъпило писмено искане вх. №511/06.08.2015г. във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

 

Протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане и оценка на представените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Печат на информационни и рекламни материали“

  • Юли 17, 2015


Заповед за оттегляне на публична покана за обществена поръчка „Дейности по дизайн и предпечатна подготовка на информационни и рекламни материали“

  • Юли 09, 2015


Отговор относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

  • Юни 25, 2015

Отговор


Отговор 3 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

 Юни 26, 2015

Отговор 2 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

 Юни 26, 2015

Отговор 4 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

Юни 30, 2015

Отговор


Отговор 5 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

  • Юли 01, 2015

Отговор


Отговор 6 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

  • Юли 03, 2015

Отговор


Отговор 7 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

  • Юли 06, 2015

Отговор


Отговор 8 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

  • Юли 06, 2015

Отговор


Отговор 9 относно постъпило писмено искане във връзка с публикувана обществена поръчка за възлагане по реда на Глава осем „а“ от ЗОП

  • Юли 06, 2015

Отговор