Вътрешни правила 2017-10-18T19:09:59+00:00

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в това число прогнозиране, планиране и организиране на обществени поръчки в Софийската филхармония и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

Вътрешни правила

Заповед РД13-67 / 25.04.2018 г.

 

 


 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане Профил на купувача в Софийска филхармония


Вътрешни правила

Заповед № РД 13-87/ 29.09.2014 г.