С много болка съобщаваме,че днес

внезапно ни напусна

Явор Димитров
дългогодишен дирекотр на Софийската филхармония

Музиката беше негова кауза и смисъл на живота му.

А Софийската филхармония – голямата му любов.

Поклон пред паметта му!

Почивай в мир!