Диригентът Славил Димитров бе избран за ръководител на емблемата на българското хорово изкуство от комисия, съставена от част от българските светила в тази област. Комисията, в състава на която влизаха проф. д-р Адриана Благоева, проф. Теодора Павлович, проф. Мирослав Попсавов, Ваня Монева, Галина Луканова, Георги Андреев и Михаил Ангелов (като наблюдател), избираха между деветима кандидати, като оценяваха представената от тях концепция за бъдещото развитие на филхармоничния хор, практическите им умения и изисквания при работа с хор, музикална подготовка и „химия” с хористите. Заедно с мнението на комисията бе зачетено и мнението на Националния филхармоничен хор, което бе изразено чрез 2 гласа от страна на хористите.

При тайното гласуване г-н Славил Димитров събра 8 гласа от 9, което го прави новия диригент и художествен ръководител на НФХ с решаващ глас в изработването на програмата му. Той ще има грижата за разкриването на нови хоризонти, търсенето на нов репертоар, отварянето на хора към съвременността и към нови публики. С него хорът ще работи за съхраняване и издигане на своето равнище, за отстояване на своето място на водеща хорова институция в България. Славил Димитров има повече от 650 изнесени концерта като пианист, диригент и композитор. Работил е с Хор на Софийските момчета, дирижирал е многобройни и разнообразни по своята специфика музикални ансамбли – Академичен хор „Ангел Манолов”, Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен, Държавна филхармония – Шумен, ОФД – Русе, Държавна опера – Измир и др. Към настоящия момент е главен диригент на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” – Велико Търново.

Г-н Димитров разкри пред нас акценти от концепцията за развитие на НФХ „Светослав Обретенов”, с която спечели конкурса: „Особено важен процес за достойното представяне на състава, е активната му подготовка. Поне веднъж седмично с хора трябва да работи вокален педагог. Необходимо е репертоарният план да засяга няколко основни пункта: участието на НФХ в съвместни концерти с оркестъра, участието му с камерни формации и солисти, хорови концерти „а капела“ или с малък инструментален съпровод, премиери на нови произведения, концерти с българска музика. Създаване на детски хор към НФХ би допринесло не само за повишаване на статута на състава, но и би го наложило като състав, любим на децата, а в бъдеще и водещ в Европа. В работата на НФХ също трябва да бъде въведена системата „Концертни цикли”. Необходимо е засилването на рекламата на хора и участие в телевизионни и радио програми. Необходимо е и свързване и взаимодействие със световните хорови и филхармонични общества, сдружения и организации.”

За хормайстор на НФХ „Светослав Обретенов” бе избрана София Бърдарска – в момента главен диригент на Смесен хор при храм „Света Богородица – животворен източник” и основател на хор „Golden voices Sofia Metropolitan“

На добър час на г-н Славил Димитров и г-жа София Бърдарска! Честито на колегите от Националния филхармоничен хор и очакваме с нетърпение следващия им творчески сезон!