Софийска филхармония обявава конкурс

Национален институт Софийска филхармония обявава конкурс за солист оркестрант /водач/ тромпет 1 щатна бройка, солист оркестрант /помощник водач/ контрабас 1 щатна бройка, оркестранти – контрабас 1 щатна бройка, тромпет – Първи тромпет – 1 щатна бройка и виолончело 1 щатна бройка с работно място Концертен комплекс “България” – София, ул. “Бенковски” № 1, първоначално на срочен трудов договор. Изисквания за заемане на длъжността: образование – висше – магистър за солист оркестрант и средно за оркестрант.

Допуснатите кандидати се одобряват след изпит. Документите за кандидатстване – автобиография, молба, копия от диплом и от трудова книжка се приемат до 26.10 2015 г.вкл. на Бенковски № 1 в УЧР. За справки : 02 9871916