Кариери

Home/Кариери
Кариери 2019-05-16T11:47:26+00:00

 

Кариери


   1. Оркестрант – цигулка

  Софийската филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант /Тутист/ – Цигулка (на постоянен щатза попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

  Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование, специалност цигулка.
  Начин на определяне на професионална компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
  За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
  1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  2. Копие от диплома за завършено музикално образование.
  Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.06.2019 г., на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail
  auditions.sofiaphil@gmail.com
  За информация – тел.: 029871916, 0877204673.
  *Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

  Задължителна програма:
  Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
  В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част


  Оркестрови трудности:
  С. Прокофиев – Сюита „Ромео и Жулиета” – Смъртта на Тибалт – от началото до цифра 79
  Р. Щраус – „Дон Жуан” от началото до 13 такт – (Буква С)
  Менделсон- скерцо от Сън в лятна нощ

  Моцарт – симф.39 – част 4

  Прима виста

  Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур на 19.06.2019 г. /сряда/ от 14.30 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

  На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на прослушването.
  Трудовото правоотношение с успешно представилите се ще възникне от началото на м.септември 2019 г.

  Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

  Ноти за прослушването

 


   1. Оркестрант /помощник-водач на група – втори цигулки/

  Софийската филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант / помощник-водач на група – втори цигулки / /на постоянен щат/ за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

  Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование – специалност цигулка.
  Начин на определяне на професионалната компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
  За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
  1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  2. Копие от диплома за завършено музикално образование.
  Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.06.2019 г., на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail
  auditions.sofiaphil@gmail.com
  За информация – тел.: 029871916, 0877204673.
  *Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

  Задължителна програма:
  Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
  В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част
  Романтичен концерт за цигулка, I част

  Оркестрови трудности:
  Менделсон- скерцо от Сън в лятна нощ

  Моцарт – симф.39 – част 4

  Прима виста

  Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур на 19.06.2019 г. /сряда/ от 14.30 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.
  На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на прослушването.

  Трудовото правоотношение с успешно представилите се ще възникне от началото на м.септември 2019 г.

  Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

  Ноти за прослушването