Кариери

Home/Кариери
Кариери 2019-06-11T12:46:18+00:00

 

Кариери

                   Оркестрант – цигулка

 • Софийската филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант /Тутист/ – Цигулка (на постоянен щатза попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

  Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование, специалност цигулка.
  Начин на определяне на професионална компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
  За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
  1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  2. Копие от диплома за завършено музикално образование.
  Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.06.2019 г., на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail
  auditions.sofiaphil@gmail.com
  За информация – тел.: 029871916, 0877204673.
  *Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

  Задължителна програма:
  Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
  В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част


  Оркестрови трудности:
  С. Прокофиев – Сюита „Ромео и Жулиета” – Смъртта на Тибалт – от началото до цифра 79
  Р. Щраус – „Дон Жуан” от началото до 13 такт – (Буква С)
  Менделсон- скерцо от Сън в лятна нощ

  Моцарт – симф.39 – част 4, от началото до 41 такт

  Прима виста

  Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур на 19.06.2019 г. /сряда/ от 14.30 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

  На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на прослушването.
  Трудовото правоотношение с успешно представилите се ще възникне от началото на м.септември 2019 г.

  Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

  Ноти за прослушването

 

            Оркестрант /помощник-водач на група – втори цигулки/

 • Софийската филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант / помощник-водач на група – втори цигулки / /на постоянен щат/ за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

  Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование – специалност цигулка.
  Начин на определяне на професионалната компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
  За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
  1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  2. Копие от диплома за завършено музикално образование.
  Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.06.2019 г., на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail
  auditions.sofiaphil@gmail.com
  За информация – тел.: 029871916, 0877204673.
  *Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

  Задължителна програма:
  Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
  В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част
  Романтичен концерт за цигулка, I част

  Оркестрови трудности:
  Менделсон- скерцо от Сън в лятна нощ

  Моцарт – симф.39 – част 4

  Прима виста

  Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

  Прослушването ще се състои в един тур на 19.06.2019 г. /сряда/ от 14.30 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.
  На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на прослушването.

  Трудовото правоотношение с успешно представилите се ще възникне от началото на м.септември 2019 г.

  Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
  Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

  Ноти за прослушването

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Артист – хористи за всички мъжки гласове за Националния филхармоничен хор на Софийската филхармония

Софийската филхармония обявява прослушване за длъжността – „Артист–хорист” за попълване мъжкия състав на Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“.

Изисквания за заемане на длъжността: средно музикално образование.

Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване в един тур по обявен по-долу ред.

За участие в прослушването трябва да изпратите следните документи:

 1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
 2. Копие от диплома за завършено музикално образование.

Изпратете документите за кандидатстване в срок до 05.07.2019 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2,  отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com За информация – тел.: 029871916, 00877204673.

При внасяне на документите за кандидатстване, ще ви бъдат предоставни нотните материали за прослушването. Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои на 08.07.2019 г. от 14 часа в зала България, вход от ул. Бенковски №1 при следния ред:
1. Разпяване
2. Изпълнение на две контрастни произведения по избор на кандидата (две арии или ария и песен) със съпровод на пиано.
3. Пеене на посочен от комисията фрагмент на произведение от репертоара на НФХ „Светослав Обретенов“ (Приложение 1)
4.Пеене от пръв поглед (Прима виста)

Приложение 1 (произведения по т. 3):
1.В. А. Моцарт – Реквием, II част – „Kyrie”
2.Дж. Верди – Реквием, IV част – „Sanctus”
3.А. Дворжак – „Стабат Матер”, V част – „Tui nati vulnerati”
4. Г. Ф. Хендел – Оратория „Месия” – № 51 „Worthy is the Lamb”
5. С. Рахманинов – Литургия на „Св. Йоан Златоуст” – №10 „Верую”

Нотният материал да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

Кандидатите се явяват със свой корепетитор.

Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон:  01.09.2019 г.

 

Ноти за прослушването


Хормайстор на Националния филхармоничен хор на Софийска филхармония

Софийската филхармония обявява подбор за длъжността Хормайстор на Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование „Хорово дирижиране“ и доказан творчески опит на позицията.

Начин на определяне на професионална компетентност:
– Подбор по документи;

– Практическа работа с хора в три задачи:

1. Разпяване. 2. Дирижиране на откъси от познати за хора и хормайстора произведения, посочени от Комисията, като кандидатите трябва да са подготвени по всички произведения от следния изпитен материал :

2.1. Моцарт – „Реквием“;

2.2. Карл Орф – „Кармина Бурана“;

2.3. Прокофиев – „Александър Невски“;

2.4. Добри Христов – „Херувимска №4“;

2.5. Рахманинов – „Богородице Дево“.

3. Дирижиране на прима виста с клавир.

Документи за участие:

 1. Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;

 2. Копие от диплома за завършено образование.

Изпратете документите за кандидатстване в срок до 05.07.2019 г., на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси, или на имейл: auditions.sofiaphil@gmail.com

За информация – тел.: 029871916, 00877204673.

Кандидатите могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои на 08.07.2019 г. от 14 часа в зала България, вход от ул. Бенковски №1.
Резултатът от подбора ще се съобщи писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2019 г.
Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

 

Ноти за прослушването:

Rachmaninov Bogorodize

Prokofiev Nevsky

Karl_Orf,Carmina_Burana,clavir

D. Hristov Heruvimska

Mozart_-_Rekviem