Кариери

Home/Кариери
Кариери 2018-02-16T23:20:59+00:00

Кариери


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОРКЕСТРАНТ – ВТОРА ФЛЕЙТА, ПИКОЛО И АЛТОВА ФЛЕЙТА

ИМА ПРОМЯНА В ДАТАТА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ!

Прослушването за длъжност Оркестрант – втора флейта, пиколо и алтова флейта – 1 щатна бройка, ще се проведе на 07.03.2018 г., /СРЯДА/ от 15 часа,  в зала „България“ –вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

Ще се свържем с всички кандидати, за да им съобщим точния час за прослушване.


Софийската филхармония обявява удължаване на срока за подаване на документи до 31.01.2018 г. по публикуваните обяви за:
Оркестрант /помощник водач на група/ втори цигулки ;
Оркестрант – втори кларинет и баскларинет ;
Оркестрант – втори фагот и контрафагот.
Прослушването ще се състои на 9 февруари 2018 г.  /петък/ от 14.30 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1.

За информация : тел. 02 9871916, 0877204673;  или e-mail : auditions.sofiaphil@gmail.com
Ще се свържем с всички кандидати, за да им съобщим точния час за прослушването.
Пожелаваме ви успешно представяне!
 

Обява прослушване за длъжността Оркестрант – втори кларинет и баскларинет

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант – втори кларинет и бас за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.
1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
– Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
– Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.01.2018 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail : auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

*Нотният материал се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
В. А. Моцарт – Концерт за кларинет, I и II част
Оркестрови трудности кларинет:
П. Владигеров – Рапсодия Вардар
Б. Барток – Концерт за оркестър
Х. Берлиоз – Фантас тична симфония – V част

Оркестрови трудности Баскларинет:
Верди – Аида
Д. Шостакович – Концерт за цигулка

Д. Шостакович – Симфония №8

И. Стравински – Пролетно тайнство

Р. Вагнер – Смъртта на Изолда

М. Равел – Валсът

Р. Щраус – Дон Кихот

 1. Комисия, назначена от директора, провежда прослушването и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността.
  6. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
 2. Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Кларинет- нотен материал

Обява прослушване за длъжност  Оркестрант /помощник водач на група/ – втори цигулки

Изисквания за заемане на длъжността: средно музикално образование, специалност „Цигулка“.

 1. Начин на определяне на професионалната компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване.
  2. Необходими документи:
  За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
  – Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  – Копие от диплома за завършено образование.

Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.01.2018 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
3. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали* за оркестрови трудности.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

Задължителна програма:

 • Й. С. Бах — Сонати и партити за соло цигулка—2 части, бърза и бавна — (Без фуга).
 • В. А. Моцарт — Концерт за цигулка, част 1 (без каденца). Романтичен концерт за цигулка I част (без каденца).

Оркестрови трудности:

 1. Б. Сметана — Продадена невеста, втори цигулки от началото до 77 такт.
 2. Б. Барток — Концерт за оркестър, втори цигулки от 265 такт до 288 такт.

Прима виста

 1. Комисия, назначена от директора, провежда прослушването и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността.
  6. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
  7. Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Втори цигулки/ водач/- нотен материал

Обява прослушване за длъжността Оркестрант – втори фагот и контрафагот

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант – втори фагот и контрафагот за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.
1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
– Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
– Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 15.01.2018 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail :  auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

*Нотният материал се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
В. А. Моцарт – Концерт за фагот, I и II част
Оркестрови трудности:
Б. Барток – Концерт за оркестър, II част – От началото до 25 такт
Е. Берлиоз – Фантастична симфония, IV част – цифра 52 до 53
Й. Брамс – Концерт за цигулка, II част – от началото до 32 такт
П. И. Чайковски – Симфония №6, IV част – от началото до 36 такт
В. А. Моцарт – Симфония № 41 – Finale – От такт 19-35, от такт 107-145
5. Комисия, назначена от директора, провежда прослушването и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността.
6. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
7.Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

ФАГОТ- нотен материал

КОНТРАФАГОТ- нотен материал

Софийска филхармония обявява конкурс за постоянно работно място за следните позиции:

Солист – оркестрант водач на група – Тромпет, 1/една/ щатна бройка;

Оркестрант – втори фагот и контрафагот, 1/една/ щатна бройка.

Изисквания за заемане на длъжността: висше или средно музикално образование.

Описание на длъжността:

 • Участва в реализацията на творческата програма на Софийска филхармония;
 • Участва пълноценно и активно в репетициите;
 • Самостоятелно заучава партиите за своя инструмент във времето, определено за самостоятелна подготовка и се явява на работа с подготвена партия;
 • Изпълнява изискванията на Гл. Диригент, диригента, концертмайстора, солист-оркестранта /водача на група/ по време на репетиции и концерт;
 • При необходимост изпълнява солови партии в репертоарни пиеси;
 • Съгласува предварително с Директора, концертмайстора и солист-оркестранта /водача на група/ поемането на ангажименти за участие в творчески изяви в страната и чужбина извън Софийска филхармония, както и солистичните си и медийни изяви

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подробна автобиография с посочен телефон и имейл за обратна връзка;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
 • Документите за кандидатстване се подават в срок до  05.09.2017 г. вкл. на адрес: София,  ул. „Г. Бенковски“ №1, отдел „Човешки ресурси”.
 • Конкурсът ще се състои на 8,9 и 10 септември  2017 г. от 10.00 часа в зала „България“ на ул.“Г.Бенковски“ №1, гр.София.

На допуснатите до участие кандидати ще се съобщи писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Резултатът от конкурса се съобщава писмено на участниците в тридневен срок от    провеждането му.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня в  който е получило съобщението за резултата или съгласно чл.96 от КТ.

Начин на провеждане на конкурса:

 • Провеждане на индивидуално прослушване по следната програма:

ТРОМПЕТ:

Задължителна програма:
Й. Хайдн – Концерт за тромпет – I част с каденца
А. Онегер – „Интрада“

Оркестрови трудности:
Й. С. Бах – „Коледна оратория” – от началото до буква F
М. Мусоргски – „Картини от една изложба” – „Разходка” и „Двамата евреи”
Г. Малер – Симфония №5, I част – от началото до такт 25;
– от цифра 7 до 8;
– от цифра 13 до 14;
И. Стравински – „Петрушка” – от цифра 69 до 70
Р. Щраус – „Животът на героя” – от цифра 42 до 45
– от цифра 56 до 83
Прима виста

ФАГОТ:

Задължителна програма:
В. А. Моцарт – Концерт за фагот, I и II част
Оркестрови трудности:
Б. Барток – Концерт за оркестър, II част – От началото до 25 такт
Е. Берлиоз – Фантастична симфония, IV част – цифра 52 до 53
Й. Брамс – Концерт за цигулка, II част – от началото до 32 такт
П. И. Чайковски – Симфония №6, IV част – от началото до 36 такт
В. А. Моцарт – Симфония № 41 – Finale – От такт 19-35, от такт 107-145

Й. Брамс – Академична увертюра, – от 379 такт до края

При подаване на документите за участие в конкурса, на кандидата се връчват длъжностната характеристика, както и нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за провеждане на конкурсния изпит.

За информация : тел. 02 9871916 или  e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com

Обява прослушване за длъжност „Солист оркестрант /водач на група/“ – тромпет

1. Софийска филхармония обявява свободни места за длъжността – „Солист – оркестрант /водач на група/” – Тромпет – 1/една/ щатна бройка.

2. Изисквания за заемане на длъжността: средно музикално образование, специалност „Тромпет“.

3. Начин на определяне на професионална компетентност:
-провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.

Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Задължителна програма:
Й. Хайдн – Концерт за тромпет – I част с каденца
А. Онегер – „Интрада“

Оркестрови трудности:
Й. С. Бах – „Коледна оратория” – от началото до буква F
М. Мусоргски – „Картини от една изложба” – „Разходка” и „Двамата евреи”
Г. Малер – Симфония №5, I част – от началото до такт 25
– от цифра 7 до 8;
от цифра 13 до 14
И. Стравински – „Петрушка” – от цифра 69 до 70
Р. Щраус – „Животът на героя” – от цифра 42 до 45
– от цифра 56 до 83
Прима виста

*Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти

Обява прослушване за длъжността Оркестрант – фагот

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант – фагот за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.
1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал* от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
В. А. Моцарт – Концерт за фагот, I и II част
Оркестрови трудности:
Б. Барток – Концерт за оркестър, II част – От началото до 25 такт
Е. Берлиоз – Фантастична симфония, IV част – цифра 52 до 53
Й. Брамс – Концерт за цигулка, II част – от началото до 32 такт
П. И. Чайковски – Симфония №6, IV част – от началото до 36 такт
В. А. Моцарт – Симфония № 41 – Finale – От такт 19-35, от такт 107-145
Нотният материал за оркестрови трудности* се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове

1. Обява

2. Ноти

Обява прослушване за длъжност Оркестрант – виола

Софийска филхармония обявява свободни места за длъжността – „Оркестрант“ – Виола – 1 /една/ щатна бройка.

1. Изисквания за заемане на длъжността: средно музикално образование, специалност „Виола“.

2. Начин на определяне на професионалната компетентност:
-провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.

Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
И.С. Бах – Сюити за соло виола – бърза и бавна част
По избор на кандидата:
Ф. А. Хофмайстер – Концерт (по избор), I част
или
К. Щамиц – Концерт (по избор), I част – (без каденца)

Пиеса по избор на кандидата:
Оркестрови трудности:
П. И. Чайковски – Симфония № 6, I част (от 19 такт до 70)
Р. Щраус – „Тъй рече Заратустра”, (от цифра 14 до 7 такт след цифра 17)
Б. Сметана – Ув. „Продадената невеста” – Първа и втора страница

*Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти

Обява прослушване за длъжност Оркестрант – цигулка

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант /Тутист/ – Цигулка за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.

1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование, специалност цигулка.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали* за оркестрови трудности, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

Задължителна програма:
Й. С. Бах – Сонати и партити за соло цигулка – 2 части, бърза и бавна – (Без фуга)
В. А. Моцарт – Концерт за цигулка, I част
Романтичен концерт за цигулка , I част

Оркестрови трудности:
С. Прокофиев – Сюита „Ромео и Жулиета” – Смъртта на Тибалт – от началото д д до цифра 79
Р. Щраус – „Дон Жуан” от началото до 13 такт – (Буква С)
П. Хиндемит – Симфония „Матис художникът”, III част – Речитатив (от началото до фугата)
Й. Брамс – Симфония №2, II част – цялата част

*Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти

Обява прослушване за длъжността Оркестрант – тромпет

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант – тромпет за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.
1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.co
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали* за оркестрови трудности, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
Й. Хайдн – Концерт за тромпет, I част с каденца
П. Хиндемит – Соната, I част

Оркестрови трудности:
Й. С. Бах – „Магнификат” – Втори тромпет – от първи такт до 90-ти
Й. Брамс – Симфония №2, IV част – цялата част
Б. Барток – Концерта за оркестър – Втори тромпет
О. Респиги – „Римски Пинии”, I част – Втори тромпет

*Нотният материал за оркестрови трудности се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.
5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове

1. Обява

2. Ноти

Обява прослушване за длъжност „Оркестрант“ /помощник водач на група/ – виола

Софийска филхармония обявява свободни места за длъжността – „Оркестрант /помощник водач на група/” – Виола – 1 /една/ щатна бройка.

1. Изисквания за заемане на длъжността: средно музикално образование, специалност „Виола“.

2. Начин на определяне на професионалната компетентност:
-провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.

Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:
Задължителна програма:
И.С. Бах – Сюити за соло виола – бърза и бавна част
По избор на кандидата:
Ф. А. Хофмайстер – Концерт (по избор), I част
или
К. Щамиц – Концерт (по избор), I част – (без каденца)
Едно от произведенията по избор на кандидата:
Й. Брамс – Сонати за виола и пиано, оп. 120
Дж. Енеску – Концертна пиеса
Р. Шуман – „Приказни картини”, оп. 113
Дм. Шостакович – Соната за виола и пиано
П. Хиндемит – Соната за виола и пиано, оп. 11 № 4
Оркестрови трудности:
П. И. Чайковски – Симфония № 6, I част (от 19 такт до 70)
Р. Щраус – „Тъй рече Заратустра”, (от цифра 14 до 7 такт след цифра 17)
Б. Сметана – Ув. „Продадената невеста” – Първа и втора страница

Оркестрови сола:
Дж. Пучини – Интермецо от операта „Манон Леско” – началото
Дж. Енеску – „Румънска рапсодия” №1 – солото от цифра 7 до цифра 8

*Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти

Обява прослушване за длъжността „Артист – хорист” – сопран, алт, тенор, бас

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността – „Артист хорист” за попълване състава на Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“.

1. Изисквания за заемане на длъжността: средно или висше музикално образование.

2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване по обявен по-долу ред.

3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
3.1.Заявление за участие в прослушването с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
3.2. Автобиография;
3.3. Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите за кандидатстване в срок до 20.06.2017 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 00877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова.

4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали*, необходими за прослушването.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Прослушването ще се състои на 26, 27 и 28 юни 2017 г. в един тур при следния ред:
1. Разпяване
2. Изпълнение на две контрастни произведения по избор на кандидата (две арии или ария и песен) със съпровод на пиано.
3. Пеене на посочен от комисията фрагмент на произведение от репертоара на НФХ „Светослав Обретенов“ (Приложение 1)
4.Пеене от пръв поглед (Прима виста)

Приложение 1 (произведения по т. 3):
1.В. А. Моцарт – Реквием, II част – „Kyrie”
2.Дж. Верди – Реквием, IV част – „Sanctus”
3.А. Дворжак – „Стабат Матер”, V част – „Tui nati vulnerati”
4. Г. Ф. Хендел – Оратория „Месия” – № 51 „Worthy is the Lamb”
5. С. Рахманинов – Литургия на „Св. Йоа6н Златоуст” – №10 „Верую”

*Нотният материал да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

5. Директорът на Софийска филхармония назначава Комисия, която да проведе прослушването на допуснатите по документи кандидати.

Комисията съставя и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността и класира успешно представилите се на прослушването по низходящ ред.
5.1. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в едноседмичен срок от провеждането му.
6. Възникване на трудовото правоотношение:
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Трудовият договор ще се сключи от началото на новия творчески сезон: 01.09.2017 г.


Файлове:

1. Обява

2. Ноти

 • Прослушване за длъжността Оркестрант – втора флейта, пиколо и алтова флейта

Софийска филхармония обявява прослушване за длъжността Оркестрант – втора флейта, пиколо и алтова флейта – 1 щатна бройка  за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър.
1. Изисквания за заемане на длъжността : средно музикално образование.
2. Начин на определяне на професионална компетентност:
– провеждане на индивидуално прослушване.
3. Необходими документи:
За участие в прослушването трябва да представите следните документи:
– Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
– Копие от диплома за завършено образование.
Изпратете документите си за кандидатстване в срок до 28.02.2018 г., на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail : auditions.sofiaphil@gmail.com
За информация – тел.: 029871916, 0877204673, лице за контакт: Евдокия Димитрова. Прослушването ще се проведе на 05.03.2018 г. от 14 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г.Бенковски“№1. Ще се свържем с всички кандидати, за да им съобщим точния час за прослушване.
4. При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*, необходими за прослушването.

*Нотният материал се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.
Прослушването ще се състои в един тур при следния ред:

 

Задължителна програма:
В. А. Моцарт – Концерт за флейта в ре мажор I и II част с каденци

Пиеса по избор

Оркестрови трудности – флейта:
Дворжак – Симфония №9
Сметана – Увертюра „Продадена невеста“
Сметана – „Вълтава“

Равел – „Дафнис и Хлое“

Менделсон – Симфония №4, 4-та част

Барток – Концерт за оркестър

Оркестрови трудности – пиколо:

Равел – Концерт за пиано

Равел – „Дафнис и Хлое“

Росини – Увертюра „Семирамида“

 

Оркестрови трудности – алтова флейта:

Равел – „Дафнис и Хлое“

Стравински – „Пролетно тайнство“

 1. Комисия, назначена от директора, провежда прослушването и подписва протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите и съответствието й с изискванията за заемането на длъжността.
 2. При равен резултат се предвижда втори тур – свирене в оркестъра.
 3. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в петдневен срок от провеждането му.
 4. Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Файлове: Нотен материалОбява