Кариери

Home/Кариери
Кариери 2019-03-13T18:37:04+00:00

 

Кариери


 • Прослушването на кандидатите за Националния филхармоничен хор ще се проведе на 20.01.2019 г. /неделя/ от 11 часа в зала „България“ по график,  обявен на всеки кандидат.
  За информация : тел. 02 9871916, 0877204673;  или e-mail : auditions.sofiaphil@gmail.com

 


 • Солист оркестрант / помощник-водач на група/ – тромпети

  1. Софийска филхармония обявява прослушване за постоянно работно място за длъжността – Солист – оркестрант /помощник-водач на група/” – Тромпети – 1/една/ щатна бройка.
  2. Изисквания за заемане на длъжността: висше музикално образование–степен бакалавър, специалност „Тромпет“.

  3.Описание на длъжността:

  • Участва в реализацията на творческата програма на Софийска филхармония;
  • Провежда груповите репетиции съгласно утвърдения работен график;
  • Отговаря за подреждането на групата, съгласувано с Гл.диригент, диригента, концертмайстора;
  • Отговаря за художественото равнище и подготовката на групата за съответната програма;
  • Контролира самостоятелното разучаване на партиите в съответната група;
  • Поема соловите изпълнения;
  • Отговаря за нивото на подготвеност и художественото ниво на групата, за съответната програма.
  1. Начин на провеждане на прослушването:
  • Провеждане на индивидуално прослушване по следната програма:

  Задължителна програма:
  Й. Хайдн – Концерт за тромпет – I част с каденца
  А. Онегер – „Интрада“

  Оркестрови трудности:
  Й. С. Бах – „Коледна оратория” – от началото до буква F
  М. Мусоргски – „Картини от една изложба” – „Разходка” и „Двамата евреи”
  Г. Малер – Симфония №5, I част – от началото до такт 25;
  – от цифра 7 до 8;
  – от цифра 13 до 14;
  И. Стравински – „Петрушка” – от цифра 69 до 70
  Р. Щраус – „Животът на героя” – от цифра 42 до 45
  – от цифра 56 до 83
  Прима виста

  *Нотният материал за оркестрови трудности да се осигури от нототеката на Софийска филхармония.

  1. Необходими документи за кандидатстване:
  • Автобиография с посочени телефон и имейл за контакти;
  • Копие от диплома за завършено музикално образование;
  1. Място и срок за подаване на документите за участие в прослушването:Документите за кандидатстване се подадат в срок до 31.03.2019 г. на адрес: София, ул. „Г. Бенковски“ №1, отдел „Човешки ресурси” или на e-mail auditions.sofiaphil@gmail.com
   1. Прослушването ще се състои през първата половина на м. април в зала „България“ на ул.“Г.Бенковски“ №1, гр. София. На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на кпрослушването.

   8.Резултатът ще се съобщи писмено на участниците в тридневен срок от провеждането му.
   Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
   Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на интервюта с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

ноти за прослушването по обявата_I

ноти за прослушването по обявата II