Кариери

Home/Кариери
Кариери 2018-10-20T12:45:24+00:00

 

Кариери


Оркестранти за Националния филхармоничен оркестър

Софийската филхармония обявява прослушване за попълване състава на Националния филхармоничен оркестър за следните позиции:

 1. Оркестрант – първа цигулка – 2 /две/ щатни бройки; 2. Оркестрант – виолончело – 1 /една/ щатна бройка; 3. Оркестрант – контрабас – 2 /две/ щатни бройки; 4. Солист-оркестрант– Първа валдхорна – 1 /една/ щатна бройка; 5. Солист-оркестрант– Първи тромпет – 2 /две/ щатни бройки;
  Изисквания за заемане на длъжността : средно или висше музикално образование.
  Начин на определяне на професионална компетентност:
  – провеждане на индивидуално прослушване.
  Необходими документи:
  За участие в прослушването е необходимо да изпратите следните документи:
  – Автобиография с посочен адрес за кореспонденция, ел. поща и телефон;
  – Копие от диплома за завършено музикално образование.
  Моля да изпратете документите за кандидатстване в срок до 08.11.2018 г на адрес София, ул. „Г. Бенковски“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” или на e-еmail: 
  auditions.sofiaphil@gmail.com

За информация – тел.: 029871916, 0877204673.

При представяне на документите за участие в прослушването, на кандидата се връчват нотните материали за оркестрови трудности*.

*Нотният материал се осигурява от нототеката на Софийска филхармония.

Кандидатите, които изпращат документите си на електронна поща могат да изтеглят нотния материал от обявата на сайта на Софийска филхармония.

Послушването ще се състои в един тур, а за позиция Първи тромпет в два тура в един ден.

Прослушването за кандидатите по позиции 1, 2 и 3 ще се състои на 14.11.2018 г. /сряда/ от 14.30 часа в зала „България“ – вход от ул. „Г. Бенковски“ №1, а за позиции 4 и 5 на 19.11.2018 г. /понеделник/ от 14,30 часа също в зала „България“. Назначена комисия провежда прослушването и издава протокол, в който отразява преценката си за професионалната подготовка на кандидатите. Резултатът от прослушването се съобщава писмено на участниците в петдневен срок от провеждането му.
Трудовото правоотношение с успешно представилите се в прослушването възниква при реда и условията на чл.
67 ал. т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1, от Кодекса на труда.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретното прослушване.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на прослушване с тях, както и за евентуално сключване на трудов договор.

Violino-2018

CelloTutti

Contrabasso

Corno

Tromba I