Уважаема публика,

Във връзка със Заповеди РД-01-890/ 3.11.2021 и РД-01-915/ 9.11.2021 на Министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че достъпът до концертите в зала „България“ ще става само с валиден Зелен сертификат.
Софийската филхармония ще се погрижи да осигури мобилна лаборатория в зала „България“ за дните на своите симфонични и хорови концерти, за да можете да се тествате на място, ако нямате Зелен сертификат. Лабораторията ще работи от 18 ч. Цената на теста ще е 20 лв.
Живеем в интересни времена, но за нас Вашето присъствие в залата е жизненоважно. Надяваме се, че и този път ще намерите смисъл да подкрепите нашето изкуство!

Извиняваме се за създаденото неудобство и благодарим за разбирането!

Зелен сертификат имат:
Ваксинираните срещу COVID-19
Преболедувалите и диагностицирани с COVID-19
Всички притежатели на отрицателен тест за COVID-19


 Ограниченията не се прилагат за лица до 18 годишна възраст. Създадена е организация за влизане от един вход и излизане от един изход на посетителите като на входа служител от отдел охрана извършва визуална проверка на сертификатите, представени от посетителите. Лица, които не представят документ, удостоверяващ условията по т. 1 и т.2 не се допускат в сградата на Софийска Филхармония, независимо дали притежават билет за съответното събитие. Допускането на посетители в сградата на Софийска Филхармония се извършва при спазване на всички противоепидемични мерки, обявени със Заповед РД-01-743/ 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, като: На входа на сградата и в санитарните помещения има поставени и задължително се ползват контейнери с дезинфектант; Всички посетители следва да носят защитна маска за лице, покриваща носа и устата; Посетителите спазват физическа дистанция от 1.5 метра. Служителите от отдел „охрана“ и „вечерен персонал“, следят за спазването на описаните мерки. Закупени билети за концерти и мероприятия, които се провеждат при условията на настоящата заповед, не подлежат на възстановяване.

Цифров сертификат можете да си изтеглите от https://www.his.bg
За целта трябва да се попълни ЕГН, вид на сертификата и номер на сертификат издаден след 01.06.2021 или Национален референтен номер (НРН). Сертификатът може да се съхранява онлайн в смартфон или компютър, може и да бъде принтиран на хартиен носител. 


Трите варианта на цифров COVID сертификат на ЕС (за ваксинация, за преболедуване и за проведено изследване), утвърдени и у нас, съдържат специален QR код, чрез който оторизираните власти в държавите от ЕС могат да проверяват валидността му.

Българските сертификати са съвместими със системите на другите държави от ЕС. По регламент цифровият зелен сертификат е безплатен.

Ваксинационен сертификат: 

Такъв сертификат получава всеки, който е бил ваксиниран срещу COVID-19 в държава членка на ЕС, независимо от броя на поставените дози. Броят на дозите се посочва в сертификата, за да се вижда ясно дали курсът на ваксинация е завършен. Сертификатът се създава в електронния имунизационен регистър след вписване на извършената ваксинация.

Сертификат за преболедуване

Зелен цифров сертификат може да бъде получен също и след преболедуване от COVID-19. Той е наличен само за преболедували коронавирусна инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен резултат в Националния регистър за борба с COVID-19. Сертификатът е валиден от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от изследването за COVID-19.

Сертификат за тест 

Всички, които са с отрицателен резултат от проведено PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19, също могат да получат зелен сертификат за изследване за COVID-19. Сертификатът е валиден до 72-рия час от датата на пробовземане при проведено PCR изследване и до 48-мия час от датата на пробовземане при проведен бърз антигенен тест за COVID-19.

От 11 ноември за „зелен сертификат“ се признават и резултатите от лабораторни изследвания за антитела, припомнят от Министерството на здравеопазването.

➡За да получите удостоверението за наличие на антитела, стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 трябва да са доказани чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и да надхвърлят 150 BAU/ml.

Документът е със срок на валидност 90 дни и може да се използва като „зелен сертификат“ само на територията на България.

Изследването трябва да е направено след 11 ноември, включително.

След провеждане на изследването ще получите от лабораторията национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите своя „зелен сертификат“ от www.his.bg.